Yıldızlar, Altın, Bok Böcekleri ve Biz

Dışkısının üzerindeki bok böceği ile Samanyolu gökadasının mizanseni (Fotoğrafın kaynağı: http://www.calacademy.org/sciencetoday/wp-content/uploads/2013/01/dung_beetle_milky_way-620×454.jpg)

İnsanların, yıldız tozu olduğunu, ilk olarak, kim söyledi?

Bunun yanıtı, belirli bir döneme ait olan insanlardan, – örneğin, Woodstock festivalindeki, (onun adıyla anılan) “Woodstock” şükran veya zafer şarkısının şu sözlerini söyleyen – Joni Mitchell olabilir: “We are stardust, we are golden, and we’ve got to get ourselves back to the gar-ar-den,” ( Yıldız tozuyuz; altınız; kendimizi, yeniden, bahçeye döndürmeliyiz). Diğerleri ise, bize, cevap olarak, “Evren” eserinin yazarı Carl Sagan’ı verecektir.

Okumaya devam et “Yıldızlar, Altın, Bok Böcekleri ve Biz”

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Arkadangling’e Göre, Bok Böceği Mucizeleri

Mısır’da kutsal olan bok böceği, kendi çukurlarına dışkı topaklarını yuvarlayan ve üzerlerine yumurtalarını bırakan bok böceğidir. Sanki büyüyle gerçekleşmişçesine, dışkıyı larva olarak tükettikten sonra, çukurdan genç bok böcekleri çıkar.

 

Mısır mitolojisinde, güneş, bok böceği tanrısı Khepera (Khepri) tarafından cennetlerin bir ucundan öbür ucuna kadar yuvarlanıyordu.   

 

Yıllar önce, Afrika’dan getirtilen yabancıl ürünlerle dolu Amsterdam’daki bir mağazadan, bok böceği boncukları satın aldım. Uzun süre dolaştıktan sonra, dört bok böceği boncuğumu satın almıştım.

 

Bugün, demokratik özgürlük peşindeki Mısırlılar sokaklara dökülürken, dört bok böceği boncuğumu küpeye dönüştürdüm.

Elbette bu protestolar, Khepera mitosundan ilham bulabilir!

Not: Arkadangling, çevirisini yaptığım blogun kadın yazarıdır.

Kaynak: http://yearring.blogspot.com/2011/01/scarab-miracles.html

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Bok Böcekleri

Eski Mısır’ın kutsal bok böceği modeli, büyük otçulların dışkısını ortadan kaldırarak Kuzey Afrika ve Mısır ekosisteminde faaliyet gösteren Scarabaeus sacer denen bok böceği türüdür. Bok böceği, hem kendisinin hem de yavrularının -korunmalarında olduğu kadar- besin kaynağı olarak dışkıyı kullanmaktadır. Doğada, bok böceğinin ayaklarını ve ağız kısımlarını kullanarak tamirci hassasiyetiyle iki ayrı şekilde dışkı topaklarını meydana getirdikleri gözlenebilir. Bunlardan kuluçka topağı denen birincisi, içine dişinin yumurtalarını bıraktığı armut şeklindeki koyun dışkısı topağıdır. Larva geliştikçe, yuvalarındaki dışkı maddesiyle beslenir. Bu arada; dişi, larvalar gelişme ortamlarından erginler halinde çıkana kadar sürekli olarak küfleri ve mantarları ortadan kaldırarak dışkı topağının yanında bekler. Çiftlik hayvanı dışkısı denen ikinci topak, besin olarak kullanılmak üzere mükemmel bir biçimde şekillendirilmiş bir küredir. Bok böceği, bu besinini yerde arka ayaklarıyla yuvarlayarak ,dikey sütun ve yatay geçitle ulaşılan, yeraltı odasına götürür. Besin topağı, eski Mısırlılarda bok böceğinin pek çok görsel fikirle çağrıştırılmasına neden olmuştur ancak bu fikirler, doğaya dayalı olduğu halde, böcek bilimsel değişiklerin ihmal edilmesiyle veya temelde değiştirilmesiyle oluşturulan yapay kurgulardı. Bu fikirlerin en önemlisi, arka ayaklarını değil ön ayaklarını kullanarak cennetlerin bir ucundan diğer ucuna güneş diskini iten eski Mısır mitolojik böceğinin tasarımıydı. Besin topağı modeliyle kutsal bok böceğinin güneşle ilişkilendirilmesiyle, Mısırlılar kuluçka topağı gerçeğini ihmal ederek böceğin bunun içerisinde kendiliğinden oluştuğunu iddia ediyorlardı. Bok böceğinin içerisine bırakıldığı özenli yeraltı tüneli sistemi, Mısırlılar için bir başka model görevini görmekteydi. Bu, Eski Krallık döneminden itibaren gelişen mimari mezar planları kavramını anımsatıyordu. Doğa, bu değiştirilmiş haliyle, eski Mısırlıların en dinamik evrensel döngülerden biri olarak yaratılışla ilgili mitlere ve genişletilerek yeniden dirilmeye kolaylıkla uygulanabilen güneşin günlük döngüsü hakkında kuvvetli bir görsel fikir sağlamıştır. Gerçekten, eski Mısır’daki “bok böceği” sözcüğü, “yaratılmak” ve “var olmak” gibi kavramlar ifade eden bir fiil kökünden gelen ya da isim olarak “biçim” ya da “belirti” anlamına gelen h˘pr sözcüğüdür. Bok böceği, bu nedenle, kendiliğinden meydana getirilen yaratıcı tanrının somutlaşması olarak düşünülmüştür.
Yaratıcının ve güneş tanrılarının özelliklerinin kademe kademe birleştirilmesi, Eski Krallık’ta , genellikle baş olarak görev yapmak üzere omuzlarına yerleştirilmiş tam bir böcekle erkek biçiminde tasvir edilen yükselen güneş tanrısı Kepri’nin geliştirilmesine neden olmuştu. Bu imge, hayvan kafasının insan vücuduyla birleştirilmesine dayanan bileşik ilahların tasvirine zıttı. Çünkü o, gecenin karanlığından güneşin yükselmesini simgeliyordu. Kepri, Ölüler Kitabı’ndaki cenaze töreni sahnelerinde ölünün ahirette yeniden dirilişinin sembolü olarak tasvir ediliyordu.  
Eski Mısır’daki kültürel kayıtlarda bok böceğinin ilk kez ortaya çıkışı, başlangıcı bok böceği içeren çömlek vazoların bilinçli olarak mezarlara gömüldüğü tarih öncesi M.Ö. 4. binyıla kadar uzanmaktadır. Bundan 2 yüzyıl sonra, Êski Krallık’taki 6. hanedan döneminde ilk kez işlenmiş bok böcekleri görüldü. Bu biçimin başlamasından sonra, yüzbinlerce bok böceği, Mısır’ın uzun tarihi boyunca neredeyse bilinen her maddeden, sırlı sabun taşı ve çiniden cama ve yarı değerli yeşim taşlarına, akiklere (karnelyan) ve lacivert taşına kadar, üretiliyordu. Bok böceğinin alt yüzeyinden oluşturulan oval alan, eski Mısırlılara yazıları ve tasarımları gösterebilecekleri uygun bir yüzey sağlıyordu. Bu tasarımlar, değişiklik göstermektedir ancak uygun biçimde geometrik tasarımlar, hiyeroglifsel işaretler ve hem hayvan hem de insan figürleri şeklinde gruplandırılabiliyordu.  Geometrik tasarımlar, zaman açısından Orta Krallık ve İkinci Ara Dönem ile sınırlıydı ve dört sınıfa ayrılabiliyordu: spiral parşömenler, merkeze doğru yoğunlaşan halkalar,  kangallı zincir modelleri ve çapraz modeller. Hiyeroglifler şeklindeki sloganları taşıyan bok böceklerinin farklı dönemlerde varlığı kanıtlanmaktadır ve bunların mesajları genelde koruyucu reçeteler ya da iyi şans ifadeleri içermektedir. Bunlar, onsekizinci hanedan döneminde başlamış ve Geç döneme kadar kullanılmaya devam edilmiş gibi görünmektedir. Belirtilen fikirler arasında “şansınız bol olsun” ya da “isminiz sürsün ve çocuklarınızla kutsanasınız” gibi ifadeler yer almaktadır. Bu tür sloganlar arasında, aynı amaçla ilahların isimleri de yer almaktadır. Burada, şu ifadeler görülebilir: “Tanrı Konsu (Khonsu) beni korusun”, “Tanrı Amun’un sevdiği şehir ölümsüzdür” ve “Amon-Ra Tanrısı, bireyin gücüdür”. Bu işlevler, hem insan hem de ilah olarak hayvan ve insan figürlerini temsil eden tasarımlarda da aynen korunmuştur. Bunun sonucunda, bok böceklerinin tiplerine hem ölüler hem de canlılar için muskalar şeklinde eş zamanlı olarak yer verilebilir ve her bir grup, yaygın bir motif ve slogan dağarcığından seçilen tılsımlara ihtiyaç duymaktadır. 

İlk kez Orta Krallık’ın onikinci hanedanından itibaren bok böcekleri şeklindeki mühür yüzüklerine rastlanmasına rağmen, İlk Ara Dönem’den itibaren giderek yaygınlaşan bir uygulama olan mühürler olarak bok böcekleri memurlar tarafından kullanılmış olabilir. Bu, İkinci Ara Dönem’de de kullanılmaya devam etmiştir ve bunlar, tarihçilerin önemli tarihsel belgelere erişmesini sağlamaktadır. Örneğin, üzerinde memurların isim ve ünvanlarının yazılı olduğu iki bin bilinen örnekten 60’tan fazlası, Filistin bölgesinde bulunmuştur. Bu tür belgelerdeki veriler, araştırmacıların Doğu Akdeniz ile Mısır arasındaki ilişkileri anlamalarını sağlamaktadır. Böyle Mısır bok böceklerinin varlığı, Mısırlılaştırılmış bok böceklerinin doğu Akdeniz ülkelerinde yerel üretimi için itici güç sağlamış olabilir ve  Kenan bölgesindeki kazılardan tamamlanmamış örneklerin çıkması bunların varlığını doğrulamaktadır. 

Altıncı hanedanın ilk bok böcekleri, kısa ve öz biçimde işleniyordu ve muhtemelen boş alt yüzeylerinden dolayı muska olarak işlev görüyordu. 6. hanedandan önce hüküm sürdüğü bilinen Eski Krallık hükümdarlarının isimlerinin yazılı olduğu bok böcekleri, ölüm sonrasına ait bir yaratım olarak görülmektedir; bunlar, firavunun her şeye gücünün  yetmesinden dolayı sahiplerini kötülüklerden korumayı amaçlıyordu. “Yukarı ve Aşağı Mısır’ın Kralı”, “İki Ülkenin Efendisi”, “İyi Tanrı” ve buna benzer basitçe kraliyet sözlerini içeren çok sayıdaki tüm dönemlere ait diğer bok böcekleri tarafından da benzer bir işlev yerine getiriliyordu. 

En yaygın muska tiplerinden birisine Kalp bok böceği deniyordu ve genellikle Güne Çıkma Kitabı‘nın (Ölüler Kitabı) 30B Büyüsü‘nün bir yorumu bunların üzerine yazılıdır. Bu sınıfın çoğunluğu feldspat, yılan taşı ve bazalt dahil çok sayıda benzer renkli taşlardan işlenmiş gibi görünmekte olmasına karşın, kalp bok böcekleri, en çok eskiden nmhf (h’nin altında burada gösteremediğim nokta var) diye adlandırılan ve tereddütle yeşil yeşim taşı (bir kuvars) olarak teşhis edilen yeşil taştan yapılmıştır. İlk örneklerinin tarihi, onsekizinci hanedana kadar uzanmakta ve insan başı, bok böceğinin  başının yerini almaktadır. Yukarıda belirtilen büyü, kalp bok böceğinin ölünün kalbinin yerini alacağını belirtmesine rağmen, gerçekte kalp bok böcekleri, mumyanın gövdesi içindeki ya da üzerindeki herhangi bir yere rastgele yerleştirilmiş gibi görünmektedir. Bunların amacı, ilk satırlarının “Ey, kalbim; ey, annem!…Aleyhime tanıklık etmek için ayağa kalkma” şeklinde açığa vurduğu gibi, aklın ve vicdanın yeri olarak düşünülen kalbin ölünün aleyhine mahşerde yalancı şahitlik yapmamasının garantiye alınmasıydı. Kalp bok böcekleri, eski bir Mısır tapınağının dış görünüşünü taklit eden dikdörtgen şeklindeki bir göğüs motifi tasarımına da dâhil edilmiştir.  

Bok böceklerinin diğer bir sınıflandırılması ise anma ile ilgilidir. Onsekizinci hanedanın III. Amenhotep dönemi sırasında yaratılanlar, ayrılabildikleri konulardan dolayı haklı bir şekilde en ünlüleridir.  Yayınlandıkları kesin tarihin belirlenmemiş olmasına rağmen, firavun ve kraliçesi olan Tiye’den bahseden 10 satırlık hiyeroglifler taşıyan 60’dan fazla örneğe evlilik bok böcekleri denmektedir.  Yaklaşık diğer 6 tanesi, bir Mitanni prensesi olan Gilukhepa ile evliliği anısınadır; oysa, diğer bir düzinesi, Kraliçe Tiye şerefine inşa edilen bir mutluluk gölü olan Batı Thebes’teki Birket Habu’nun  yaratılmasını kutlamıştır. III. Amenhotep, sırasıyla 96 vahşi boğa ve 102 aslanı çuvala koyduğunu anlatmak üzere ilaveten iki anma amaçlı bok böceği serisi yayınlayan açgözlü bir avcıydı. Bu bok böceklerinin her bir grubunun hem  üretimlerinde hem de imalatlarında farklılıklar bulunmaktaydı ve bu, hükümdarı yüceltmek amacıyla bunların farklı atölyelerde yapıldığını ve yurt içinde ve yurt dışında ayrıcalıklı saray mensuplarına verildiğini göstermektedir. Oğlu ve halefi IV. Amenhotep de hükümdarlığı döneminin ilk yıllarında, bir anma amaçlı bok böcekleri serisi yayınlamıştır ve bunlardan bir düzineden daha azı günümüze kadar elimize ulaşmıştır. Bunlar, modeli babası tarafından yayınlanan bok böceklerinden alınan sabun taşından imal edilmiştir ve bir jübileyi anmak amacıyla hazırlanmış görünmektedir. 

Yazılar ya da tasarımlar için yüzeyin oval tabanı muhafaza edildiği halde, bu böceğin genel dış görünüşüne uygun şekilde tasarlanmış kediler, ördekler, kurbağalar, kirpiler, koçların kafaları ve buna benzer diğer hayvanların bok böceğinin bedeninin yerini aldığı scaraboidler denen kategori, bok böcekleri ile ilgilidir. 

Kutsal bok böceğinin imajı, eski Mısır sınırlarını aşmıştı ve taklitleri, Akdeniz’in dört bir yanında M.Ö. ilk binyılda Yunanlılar, Etrüskler ve Fenikeliler tarafından imal ediliyordu. Bok böceklerine rağbet azalmamıştır. Napolyon’un çığır açan 1799’daki Mısır seferinin sonucunda, bok böceği özellikle Victoria dönemi‘nde Avrupa mücevheratına giren bir motif haline geldi ve günümüzde halen rağbet gören bir moda aksesuarı olarak kabul edilmektedir. 

Eski Mısırlılar’ın bu böceğe düşkünlüğü Scarabaeus sacer ile bitmemiştir, çünkü diğer böcekler de madde kültürlerinin kayıtlarında bulunmaktaydı. Örneğin, takla böceği (Agrypnus notodonta), dördüncü hanedandan itibaren kolye süsleri olduğu kadar birinci hanedandan itibaren iki kabartma üzerindeki resimler olarak işlev görmüş olabilirler. Neit’in (Neith) sembolünün, yanlarında her birinin kendilerine ait karınlarının bulunduğu iki kafa-kafaya takla böceğinin dahil olduğu bir tasarım olduğu gösterilmiştir. 

Renklerinden dolayı çarpıcı dış görünüşe sahip, muhtemelen Steraspis squamosa olarak adlandırılan böceklerdir süslüböcekler. Tutankamun’un mezarındaki değneklerden birinde yapılan inceleme, ezilmiş süslüböcek kınkanadının (ön kanatlar) renk verici madde olarak kullanıldığını göstermiştir. Üstelik, süslüböcek femurları (bacaklar), bir eski Mısır kolyesinin unsurları olarak birlikte dizilmiştir. Süslüböcekler şeklinde işlenmiş muskaların varlığı bilinmektedir ve bunlar, altın dahil pek çok maddeden yapılmıştır. Muhtemelen, süslüböceklerin eski Mısır sanatındaki bir motif olarak en olağanüstü örneği, dördüncü hanedandan Kraliçe Hetepheres’in yatak gölgeliğinin desteklerinden biri gibi görünmektedir. Bununla birlikte, böcek, bedeni gölgelik yapımında kullanılan bir tahta çiviyi de gizleme görevini gördüğü için de işlevseldi. 

Süslüböceğin larvası, ergini küçük delikten çıkana kadar, kabuğunun altında pupa evresini geçirmek üzere ılgın ağacına (bir çöl çalısı ya da ağacı) taşınır. Bu özellik, eski zamanlarda üreme döngüsü olarak sayılmış ve bu şekilde, ölüler tanrısı Osiris’in döngüsüyle süslüböceğinki arasında bağlantı kurulmuş olabilir.      

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Mısır’ın Büyülü Böceği: Bok Böceği

Asırlardır, saklı gizemli mesajların iletilmesi için belirli semboller kullanılmaktadır. Büyü uygulayıcıları için, bu semboller, özellikle doğaüstü güçlerine çağrıda bulunmada ve onlardan yararlanmakta ve bunun yanında bunların gizli öğretilerinden haberdar etmede kullanılan araçlardır. Ayrıca, semboller, çoğunlukla pek çok asır öncesinden geldiği halde, bunların anlamları aslında aynı kalmıştır.

Gerçekte, eski gizli öğretilerin halktaki uzantısı olarak, Yeni Çağ hareketi, gizemli simgeciliği günümüzdeki kültürümüzün yüzüne doğrudan yerleştirmiştir. Bunu özellikle rahatsız edici hale getiren şey, toplumda gizemciliğin işaretleri bulunabildiği halde, artık bunların ruhsal imalarını algılamayışımızdır. Diğer taraftan, sadece sıradan bir insan, gizemli sembollerin anlamını bilmediği için; bu, bunların önemini hiçbir şekilde reddetmemektedir. Açık bir şekilde, geçen asrın en etkili gizemcilerinden biri olan P. Hall, simgeler hakkında şunu yazmıştır:
“ Bunlar güçlü bir kuvvetin merkezindedir ve müthiş bir güç olmaya muktedir figürlerdir”.

Bok Böceği

Eski Mısırlılar, bilimsel adı Scarabaeus sacer olan, bok böceğinin, Güneş tanrısının belirtisi olduğuna inanıyorlardı. Bu kın kanatlıların temsilleri, muskalar olarak ve göreneksel ve idari amaçlarla kullanılıyordu. Dikdörtgen, türbe şeklindeki göğüs süsü, ortada, büyük bir bok böceğine sahiptir. Cephesinde ise, bok böceğinin ve babonların (babun) güneş kayığındaki tapınma manzarası sergilenmektedir. Türbe; hakkedilmiş kanatlı güneş diskli (kırmızı renkli) oyuk pervaz kornişi bulunan bir tepe kısmı ile, lotus çiçeği yatay bezeme şeritli (friz) (kırmızı-beyaz renkli) bir altlığa sahiptir. Ortadaki manzara, ayrıca, çoğunlukla, boyaları kayıp olan, baskın bir renkle, üstünden ve kenarlarından çerçevelenmektedir. Motif, iki tarafı, tapınma jestleri halindeki iki babon tarafından çevrelenmekte olan, kayıktaki bir bok böceğini sergilemektedir; babonların örtüleri, çapraz çizgilerle gölgelenmiş bir desen göstermektedir.

Çok rağbet gören Mummy (Mumya) ve bunun devamı olan “Mumya Geri Dönüyor” filminde, bok böcekleri olarak bilinen yabancı kara kınkanatlılara senaryo boyunca sık sık rastlanıyordu. Her iki film de bu bok böceklerini korkutucu et yiyen doğaüstü böcekler olarak tasvir ediyordu. Gerçekte; bok böcekleri, yaygın Afrika bok böceğinden başka bir şey değildir. Hollywood, bu canlıları abartmasına rağmen, her iki filmde de bok böcekleri Mısır’ın dinsel ve törensel ayinleri ile doğru bir şekilde ilişkilendirilmiştir.

Tanrı’nın mükemmel yaratışının ilginç bir parçası olarak; bok böcekleri, toprak üzerinde hayvan dışkısı topaklarını yuvarlamaktadır. Bu topaklar, böceğin üzerine yumurtalarından çıkıp dışkıyla beslenen larvalarını bıraktığı deliklere yuvarlanır. Mısır öğretisine göre, topağını yuvarlayan bok böceğinin, güneşin cennetin içerisinden geçirilerek gün içerisinde kendisinin yeniden ortaya çıkmasını açıkladığı düşünülüyordu. Bundan dolayı, güneş diskini sırtında taşıyan bok böceği simgesi, güneşin gökyüzünde yaptığı dönüşü temsil ediyordu.

Bok böcekleri, yeniden dirilişi de simgelemektedir. Bununla da, doğrudan güneşin doğuşu arasında bağlantı kurulmuştur. Gerçekte, bok böceği ile gün doğumu arasında ruhsal olarak bağlantı kurulduğundan, “doğan Güneş tanrısı” olan Mısır ilahı Kepri ile yakından ilişkili hale gelmiştir. Her yönden, bok böceklerinin ile Mısır’daki “Güneşe tapınma”nın birbirinden ayrılması imkansızdır.

Mısırlılar döneminde, taştan oyulmuş muskalar, takana “ölümsüz biçimde hayatını sürdürme” gücünü almasına yardım ettiğine inanılan büyüsel muskalar olarak kullanılıyordu. Bok böcekleri, muskalar ve kraliyet mühürleri olarak kullanılıyordu. Kanatlı bok böcekleri, cenaze töreni ayinlerinde kullanılıyordu. AMORC tarafından yayınlanmış olan “Mısır’ın Eski Mirası” adlı kitabın yazarı Rodman Clayson, şunu yazıyordu:

“Genellikle yanında kanat bulunan kalp bok böcekleri denen nesneler, cenaze töreni ile ilgili kullanılan muskalardı. Taştan yapılmış kalp bok böceği, mumyanın göğsüne yerleştirilirdi ve bu, suçlu ruhun mahşerde Osiris’in huzurunda durması gerektiğini göstermektedir. Bu şekilde kullanılmış olan bok böceği, muhtemelen kötü bir hayat geçirmekten kurtulmayı güvence altına almak içindi”.

Eski Gizemli Rosae Crucis (AMORC), merkezi San Jose, California’da bulunan bir Gül-Haç topluluğudur. Pek çok gizemli ve gizli Mısır öğretilerine dayanan bir topluluk olarak, AMORC, kendi edebiyatının ve ayin faaliyetinin çoğunda, bok böceği sembolünü kullanmaktadır. Aşağıda belirtilen 2 bok böceği örneği, AMORC kaynaklarından alınmıştır.

Geçenlerde British Museum içerisindeki Mısır ve Asur antikalarının sorumlusu olan Sir Wallis Budge, “Mısır Büyüsü” adlı çalışmasında da şu benzer açıklamayı yapıyordu: “Bok böceği kendi başına önemli güçleri vardır ve eğer bir bok böceği figürü yapılır ve üzerine buna uygun güç sözcükleri yazılırsa, sadece cesedin fiziksel kalbini korumakla kalmayıp aynı zamanda bedenine bağlanmış olduğu kişiye yeni bir hayat ve varoluş sağlayacaktır”.

Mısır büyü dünyası, Gül-Haç tarikatları, Teosofi ve Altın Şafak dahil gizli esrarengiz topluluklar tarafından uzun süredir benimsenmektedir. Ancak, bir kişinin Mısır bok böceğinin gizli sembolündeki ya da Mısır büyüsündeki yollardan ya da öğretilerden herhangi birindeki kendisine faydalı ahiret umuduna kapılması, ruhsal yönden iflas edecek bir yaklaşımdır. Tanrı’nın insanlığa emrettiklerinin tarihsel ve ruhsal bir kaydı olan İncil, bu tip putperestliğe dayalı ruhsal faaliyeti bir bireyin kabul edemeyeceğini çok açık bir dille anlatmıştır. Üstelik, İncil, açıkça Hazreti İsa’nın tüm doğruluk ve yaşam için tek yol olduğunu açıkça ifade etmektedir (Yuhanna: 14-6).

Tanrı, kutsaldır ve tektir: günah kabul edemez, yine de O’na dönmek isteyen günahkâr insana bir yol sunar. Tövbe içerisinde Hazreti İsa’ya dönün. Kurtuluşun güvenceye alınması, sadece O’nun haçta bitirilmiş işiyle gerçekleşecek ancak gizli uygulamalarla ya da öğretilerle olmayacaktır.

Not: Bu makalenin yazarı, Hristiyan inancını savunduğu için çevirisini dokunmadan aldım.

Kaynak: http://www.crossroad.to/articles2/2002/carl-teichrib/11scarab.htm

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Bok Böcekleri

Bok Böcekleri

Takım: COLEOPTERA
Aile:SCARABAEIDAE

Bugün akşam yemeğinde ne söylüyorlar dersiniz? Eğer Scarabaeidae ailesinin diğer üyelerinden (scarab beetle) iseniz, bitkisel maddelerle çimlerle, yapraklarla, meyvelerle ve çiçeklerle beslenebilirsiniz. Eğer Scarabaeidae ailesinden bok böceği iseniz, ayrıca bok olarak bilinen taze olarak atılmış dışkı maddesinden oluşan zengin ve sakince yenen yemekle kendinize ziyafet çekebilirsiniz!
AİLENİN TANITIMI
Scarabaeidae ailesinin pek çok türü olup bunların hepsi eşsizdir. bazıları Ciervo Aegialian gibi ufak iken, diğerleri Hazreti Davut’un öldürdüğü dev gibi Filistinli savaşçı Calut gibi oldukça büyüktür. Bunların farklı renkleri ve biçimleri vardır. Scarab ailesinin bazı üyelerinin bazıları yaprak mayıs böcekleri iken, bazıları dışkı ile beslenir. Bu böceklerin menüsünde ne olduğunu merak ediyor musunuz?

BOK BÖCEKLERİNİN DAVRANIŞI VE YEME ALIŞKANLIKLARI

Bok böcekleri yeme alışkanlıklarına göre gruplara ayrılırlar. Bunlara besinleri dışkı maddesinden oluştuğu için bok böcekleri denmektedir. Kulağa kaba geliyor, değil mi? Acayip olmalarına rağmen, davranış ve yeme alışkanlıkları, insana ve çevreye çok yararlıdır.

Geometrik hünerleriyle, bok böcekleri, bacaklarını ve ağız parçalarını dev dairesel ve armut biçimli yapılara dönüştürmekte kullanırlar ve bunları erkek ve dişi tarafından hazırlanan yer altındaki yuvaya yuvarlarlar. Dişi daha sonra her bir dışkı topağına tek bir yumurta bırakır ve yuvanın üzerini bir kat daha dışkı ve toprakla kaplar. Yumurtalar açıldıktan sonra larvalar dışkı maddesiyle beslenecektir. Bu doğal çürükçül makine olmasaydı, dünya dışkı ile dolardı.

Bok böceklerinin kendi ağırlıklarının 5 katına ulaşan ağırlıktaki yuvarlanan dışkı topaklarını taşıyabilmeleri şaşırtıcıdır. Bazı bok böceği türleri, koyun, inek, at ve deve dışkıları gibi belirli bir tipteki dışkıyı tüketmektedir. Belirli böceklerin diğer bir acayip özelliği, hem diğer bok böceklerini hem de onların yumurtalarını yemeleridir. En uzun yaşam süreleri korunma alanlarındakilerde görülmekle birlikte, çoğu bok böceklerinin hayat beklentileri 3-5 yıl arasında değişmektedir.

TEMİZLİK MAKİNESİ

Kendine has davranışları nedeniyle, bok böcekleri üç gruba ayrılabilir: yuvarlayıcılar, tünel açıcılar ve sakinlerdir. Yuvarlayıcılar, sıcak bölgelerde daha fazla etkinlik gösterirler. Bu böcekler, koyun ya da tavşan dışkısını kendi yuvalarına yuvarlarlar. Bu böcekler, kışın en aktif olup yer altında yaşadıkları yaz ayları boyunca uyku halinde kalırlar. Bu böcekler arasında iş bölümü vardır. Dişi, kazma işlevi yaparken; erkek, dışkıyı toplamaktadır. Toplanan dışkı dikkatli bir şekilde yer altındaki yuvaya dişi tarafından yerleştirilir. Yuva içerisinde, dişinin yumurtalarını bırakıp üzerini geride kalan dışkı ile kapladığı ayrı yuvacıklar vardır.

Tünel açıcılar, dışkı topaklarının tünellere götürülmesi görevini yapan çiftler oluştururlar. Dişi, dışkıyı sınıflandırarak tünel boyunca yerleştirilmeleri için düzenler. Bu ev işinde yer alan erkekler, sadece dişiye ihtiyaç duydukları taze dışkıyı temin etmek işini görmektedir.

İsimlerinden görüldüğü gibi, sakinler, hayatlarını mümkün olduğunca çeşitli sınıflardaki dışkı içerisinde geçirirler. Yumurtalarını doğrudan dışkıya bırakırlar ve larva, yumurtadan çıkarak yeme zevkini tadarak dışkı içinde ilerler.
ŞAŞIRTICI BOK BÖCEKLERİNİN TARİHİ
“Aksak” diye çağrılan bok böceklerinin, dünyada kilden yapılmış ilk erkek ve kadın olduğuna inanılıyordu. Eski Çin’de, Taocu bir metinde şöye aktarılıyordu: “Bok böceği, topağını yuvarlıyor ve hayat, dağınık olmayan iş ruhsal yoğunlaşması etkisi olarak içerisinde doğuyor. Şimdi, gübrede bile bir embriyo gelişebilir ve karasal derilerini değiştirebilir,eğer üzerine ruhumuzu yerleştirirsek neden kutsal kalplerin oluştuğu yerden vücut meydana gelmesin?”
Bok böcekleri, Güney Amerika’da ve Mısır’da bulunabilir. Bok böcekleri fosillerinin tarihi 40 milyon yıl öncesine kadar uzamaktadır. Mısırlılar, bok böceğini kutsal olarak ölümsüzleştirmişlerdir. Mısırlılar, bok böceğinin güneş tanrısı Ra’yı temsil ettiğine inanıyorlardı. Ra, güneşi gökyüzünde yuvarlayıp onu her gece gömen Mısır tanrısıydı. Bok böceği, mücevher olarak giymek için eşsiz taşlar üzerine yerleştirilecek kadar kutsallaşmıştı. Arkeologlar, Güney Amerika’daki Kızılderili kabilelerinin bok böceğini dinsel bir sembol olarak gördüğüne dair bazı kanıtlar ortaya çıkarmıştır.

Eski muskalar, ölenler ve yaşayanlar için kullanılıyordu. Muskaların sanatta tasvir edilen özellikleriyle birlikte takan kişiye ihsan edildiğine inanılıyordu. Bok böceği muskaları, böceğin dışkı topağını yuvarlamakta ısrar etmesini ve topraktaki deliğinden böceğin yeniden ortaya çıkmasını canlandırıyordu. Bok böceği, kendiliğinden oluşumun, yeni hayatın ve yeniden dirilişin sembolü olmuştu. Bu eski geminin ticaret yollarından birinin eski Mısır olduğunu teyit eden Ulu Burun gemisinin enkazlarında bir bok böceği muskası bulunmuştur.
Bunun yanında, bok böceği, Mısır hiyerogliflerinde de görünmekteydi.
Bundan sonra ne zaman bir böcek görseniz, ister bok böceği olsun isterse herhangi bir böcek olsun, onun hareketlerini, davranışını ve özelliklerini düşünün. Onu dikkatli bir biçimde gözleyin. Bulacaklarınız sizi şaşırtabilir!
Kaynak: http://www.insecta-inspecta.com/beetles/scarab/index.html

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Bok Böceklerinin Besin Durumu Kötüleşiyor


Güney Afrika’daki fil miktarına ilişkin yeni bir çalışmaya göre, insanlar ve filler bok böceği ortamlarını böceklerin besinini ve barınağını hem gerçekte hem de sembolik olarak kötüleştirecek derecede bozmuştur.

Biological Conservation dergisinde yayınlanan çalışma, belli türlerin korunduğu doğal kaynakların diğer doğal canlılara zarar verebildiğini göstermektedir. Ayrıca, insan faaliyetlerinin ekosistemleri bozabildiğine dair büyük miktarda kanıt da sağlamaktadır.

Bilim adamları, güney Mozambik’teki ve Güney Afrika’daki Maputaland Endemizm Merkezi’ndeki bok böceği populasyonlarını incelediler. İnsan yerleşimi olan bölgelerde, bok böceği tür çeşitliliği, ortamdaki dışkı sadece insan, çiftlik hayvanları ve diğer birkaç ait olduğundan azaldı.

Çalışmada yer alan Melodie McGeoch, “farklı bok böceği türleri, değişik tip ya da kalitedeki dışkıları tercih etmektedir.”, diye açıkladı ve şunu ekledi: “Örneğin, bazıları sulu dışkı yerine kuru olanını, ince dışkı yerine kaba yapılı olanını, farklı lif içerikli olanını ya da farklı büyüklükteki dışkı yataklarını tercih etmektedir. Bok böceği topluluğunun çeşitliliğini sürdürmek için, dışkı tiplerinin farklılıklarının sürdürülmesi zorunludur. “

Güney Afrika’nın Stellenbosch Üniversitesi’nde Entomoloji ve Koruyucu Ekoloji Bölümü’nde doçent olan McGeoch, Tembe Fil Parkı’ndaki bok böceklerinin besininde çeşitlilik olmadığını ifade etti. Araştırmacılara göre, filler önceden daha gölgeli, türce zengin kum ormanı ortamını karışık bir ağaç topluluğuna dönüştürmektedir.

McGeoch, Discovery News’e “kum ormanlarında (sıcak bölge, kurak ormanların nadir bir tipi) bulunan gölge seven bok böceği türleri, filler kum ortamını açıp tahrip ettiğinde yok olacak”, diye açıkladı.

Bok böceklerinin ekosistemlerde dışkıyı parçalayıp ortadan kaldırarak, besin çevrimine katkıda bulunarak, toprağı havalandırarak ve dışkıda gömülü olan tohumları çimlenebilecekleri toprağa gömerek önemli bir rol oynadığını da ekledi.

Londra’daki Queen Mary College Üniversitesi’nde araştırmacı olan Robert Knell ise bunu Discovery News’e söylediği şu açıklamayla onaylamıştır: ” Açıkça, bok böcekleri pek çok ekosistemde son derece önemlidir. Dışkının toprağa taşınması, her türlü iyi etkiyi yapmaktadır.”

Knell ve meslektaşı Joanne Pomfret de bok böceklerini incelemiş ancak belirli bir türü olan Euoniticellus intermedius’ta gelişen boynuza odaklanmışlardır.

Erkekler, uzantıyı dişi eşlerini kavramak ve kavga etmek için kullanmaktadır. Dişiler tarafından kazılmış yeraltı tünellerinde erkekler arasında kaçınılmaz güreş mücadeleleri gerçekleşmektedir. Mücadeleler sırasında, erkekler boynuzlarıyla kancalamakta ve birbirlerini arzuladıkları dişinin tünelinden atmaya çalışmaktadırlar.

Knell ve Pomfret, boynuz büyüklüğünün büyük erkekler için küçüklerden daha önemli olduğunu ancak en büyük boynuzlu böceğin genellikle kazandığını belirlemiştir. Eldeki bulgular, Animal Behaviour dergisinde yayınlanmıştır.

Knell, ” En büyük boynuza sahip erkeklerin kazanmasının sebebi, boynuzların kavga cesaretinin işareti görevini yapmasından ve rakip erkeklerin kaybeceğini bilmesinden; büyük boynuzların gerçekten kavgada daha etkili bir silah olarak işlev görmesinden kaynaklanabilir, ya da bu iki faktörün birleşmesi büyük boynuzlu erkeklerin kavgayı kazanmalarına neden olabilir.”, diye belirtmiştir.

Hem kendisi hem de McGeoch, insanların bok böceğinin yaşadığı yerlerde doğal ortamları daha iyi idare edeceklerini ummaktadır.

McGeoch, “İnsanlar olarak, bizler vahşi yaşamı nispeten küçük, çitlerle çevrilmiş alanlara dönüştürerek, kendimizi bu zor duruma düşürdük. Sonuç olarak, kalan az sayıdaki korunmuş alanlarda mümkün olan en fazla biyoçeşitliliğin korunması için aktif ve çoğunlukla sert idari karar lar alınmalıdır.”, diye açıklamıştır.

Kaynak: http://dsc.discovery.com/news/2006/05/02/dungbeetle_ani.html?category=animals&guid=20060502032641&dcitc=w19

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Bok BöceğiScrabaeidae ailesine mensup bir böcek. Mısır’ın kumlarında dışkı yumağını arka ayaklarıyla geriye doğru iten kutsal bok böceği, kendisinin ve yavrularının besinini temin ettiği dışkıyı gömme alışkanlığına sahip olan bu geniş böcek ailesinin üyesidir. Bilinen mayısböceği (June Bug), larvaları toprak altındaki köklerle (bazen büyük zarar verir) ve erginleri yapraklarla beslenen Melolonthinae denen bu grubun diğer üyeleri içerisinde yer alır.

Bok böceği ismi, Mısır’da daha çok değişik büyüklük ve maddelerden oluşan pek çok örneği; Mısır’da mumyalarda, tabutlarda ve başka yerlerde bulunan, kutsal böcek şeklinde imal edilen bir muskayı açıklamakta kullanılmaktadır. Bok böceği, başı genelde böcek şeklinde olan güneş tanrısı Khepri ile ilişkilendirilmiştir. Bok böceklerine kraliyet isimleri dahil iktidar sözcükleri ve iyi şans mesajları yazılmıştır. Mühür olarak da kullanılmışlardır. Ölüler Kitabı’ndan bir büyü yazılmış olan büyük bok böcekleri, ölünün kalbi (kalp bok böcekleri) yerine geçiyordu. Diğerleri ise, III. Amenhotep serisinde olduğu gibi tarihsel olayları kaydetmektedir.

Kaynak: Scarab, p. 196; The New Universal Library, Volume Twelve ROD-SPA; International Learning Systems Corporation Limited (1967, 1968, 1969), London.

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Bok Böcekleri


Bok böcekleri, kısmen ya da özellikle dışkı ile beslenen böceklerdir. Bu türlerin tamamı, çoğu Scarabaeinae ve Aphodiinae alt ailesinde yer alan Scarabaeoidea ailesine aittir. Çoğu Scarabaeinae türleri, dışkı ile beslendiğinden bu alt aileye gerçek bok böcekleri de denmektedir. Geotrupidae (toprak delen böcekler) gibi diğer ailelere mensup olan dışkı ile beslenen böcekler de bulunmaktadır. Sadece Scarabeainae içerisinde 5.000’den fazla tür vardır.

Yuvarlayıcılar olarak da bilinen pek çok bok böceğinin dışkıyı yuvarlayarak küre yumaklarına dönüştürdüğü ve bunu da besin kaynağı ya da kuluçka odaları olarak kullandığı belirtilmektedir. Tünel oluşturucular olarak bilinen diğer bok böcekleri, buldukları yerlerde dışkıyı gömerler. Yerleşik denen üçüncü grup ise, ne yuvarlar ne de tünel açar. Bunlar genellikle dışkının etrafında toplanan Athene cunicularia’yı ( bir baykuş türü) cezbetmektedir.

Ekoloji ve davranış

Bok böcekleri; çöl, tarla, orman ve çayırlıklar gibi pek çok ortamda yaşamaktadır. Aşırı soğuk ve kuru havayı sevmezler. Antarktika hariç bütün kıtalarda bulunurlar.

Bok böcekleri, otçullarden ve hepçillerden (hem ot hem de et ile beslenen) atılan dışkıları yemekte ve bunlardan otçul olanlarınkini tercih etmektedir. Bunların çoğu mantarlar ve bozulan yaprak ve bitkilerle beslenmektedir. Güney Amerika’da yaşayan bir türü olan Deltochilum valgum, kırkayak avlayan bir etçildir. Bunların dışkı yiyenleri, yemek içmek için başka bir şeye ihtiyaç duymaz çünkü dışkıda ihtiyaç duydukları bütün besinler vardır.

Çoğu bok böceği türü, kokuya hassas duyularını kullanarak dışkı arar. Daha küçük olan türlerinden bazıları ödüllerini beklemek amacıyla dışkısından yararlandıkları canlılara yapışırlar. Dışkıyı aldıktan sonra bok böceği onu tüm engellere rağmen düz çizgiyi takip ederek yuvarlamaktadır. Bazen bok böcekleri, diğer böceğin küre yumağını çalmaya uğraşır, bu nedenle çalınmasını önlemek üzere yumaklarını yuvarlamayı bitirir bitirmez dışkı yığınından hızla uzaklaşmalıdır. Bok böcekleri kendilerinin 50 misli ağırlıktaki bir nesneyi yuvarlayabilirler. Erkek Onthophagus taurus, kendi vücut ağırlığının 1.141 katı ağırlığındaki bir cismi çekebilir; bu, herhangi bir insanın içi insanla dolu iki katlı otobüsü çekmesine denktir. 2003’te araştırmacılar, bir bok böceği türünün (Afrika’daki Scarabaeus zambesianus) ayışığında ucaylanma (polarizasyon) biçimlerini kullanarak hareket ettiklerini keşfettiler. Bu buluş, herhangi bir hayvanın ucaylanmış (polarize) ayışığını yön bulmak için kullanabildiğini gösteren ilk kanıttır.

Yuvarlayıcılar, ya besin deposu olarak ya da kuluçka yumağı yapmak üzere dışkı yumağını yuvarlar ve gömerler. Bunlardan ikincisinde, iki böcek (bir erkek ve bir dişi) yuvarlama işlemi esnasında dışkı yumağının etrafında görünecektir. Dişi, kendisine iştirak etmekte ya da basitçe kendisini arkasından takip etmekle beraber genelde yumağı yuvarlayan erkektir. Bazı durumlarda, erkek ve dişi birlikte yuvarlarlar. Toprakta yumuşak bir nokta bulunduğunda, dururlar ve dışkı yumağını gömerler. Daha sonra toprak altında çiftleşirler. Çiftleşmeden sonra, bunlardan her ikisi ya da biri, kuluçka yumağını hazırlayacaktır. Yumak tamamlandığında, dişi yumurtalarını –içerisinde ihtiyaç duyulacak bütün besinler bulunacak şekilde- içerisine bırakır. Bazı türler, bu safhadan sonra ayrılmaz ancak sadece yavrularını korumak amacıyla beklerler.

Bok böceği, tam bir metamorfoz (başkalaşım) geçirmektedir. Larvalar, anne ve babaları tarafından hazırlanan dışkıyla inşa edilen kuluçka yumaklarında yaşarlar. Larva safhasında, böcek besinini bulunduğu ortamdan sağlar.

Böceklerin davranışı, Jean Henri Fabre’nin öncü çalışmalarından önce çok yanlış biliniyordu. Örneğin, Fabre bir bok böceğinin etrafı engellerle kuşatıldığında, diğer bok böceklerinden yardım isteyeceği mitinin yanlış olduğunu gösterdi. Özenli gözlemlerle ve deneylerle, yardım ediyor görünenlerin aslında yuvarlayacının besin çalmak için fırsat kollayan hırsızlar olduklarını buldu.

Yararları ve kullanımları

Bok böcekleri, ziraatte önemli bir rol oynarlar. Dışkıyı gömerek ve tüketerek, besin çevrimini toprak yapısını iyileştirirler. Ayrıca ortamda biriktiğinde sinekler gibi zararlılara ortam hazırlayacak olan dışkıyı ortadan kaldırarak sığırlar gibi çiftlik hayvanlarını korurlar. Bu nedenle, pek çok ülke hayvancılığın gelişmesi için bu canlıyı getirtmişlerdir. Avustralya’da Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) (Devlet Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü), Güney Afrika ve Avrupa’daki bok böceği türlerinin getirtilmesi amacıyla Dr. George Bornemissza önderliğinde Australian Dung Beetle Project (1965-1985) denen bir araştırma projesi başlattı. En önemlileri Onthophagus gazella ve Euoniticellus intermedius olan 23 türün baaşarılı bir şekilde getirtilmesi, tehlikeli çalı sineklerinin miktarını yüzde 90 oranında azaltması yanında Avustralya sığır otlaklarının niteliğini ve verimliliğini artırdı. Gelişen ülkelerde, bu böcek özellikle temizlik standarlarının geliştirilmesinde yardımcı olarak önem taşır. American Institute of Biological Sciences (Amerikan Canlı Bilimleri Enstitüsü), her yıl tahmini olarak 380 milyon ABD Doları tasarruf sağlamaktadır.

Pek çok diğer böcek gibi, Çin’de quianglang denen kurutulmuş bok böceği, Çin bitkisel tıbında kullanılmaktadır. Compendium of Materia Medica’nın “Insect Section” (Böcek B olan ölümü) kısmında yer almakta ve 10 hastalığın tedavisinde tavsiye edilmektedir.

Eski Mısır’da Bok Böceği

Bok böceklerinin pek çok türü, en öenmlisi Scarabaeus sacer (genelde kutsal bok böceği denir) türüdür, eski Mısırlılar arasında kutsal bir konumda yer alıyordu.

Böceğin hiyeroglşifsel resmiş, Mısırbilimcililerin alfabeye xpr veya hpr olarak geçirdiği ve dilimize “var olmak”, “olmak” ya da dönüşmek olarak çevirdiği üç harfli bir sesçili temsil etmektedir. Bundan türeyen xprw ya da hpr(w) terimi, konuya bağlı olarak “biçim”, “dönüşüm”, “olay”, “olma biçimi” ya da “var olmakta olan nesne” olarak çevrilmektedir. Bunun varoluş, hayal ve varlıkbilim yönünden önemi olabilir.

Bok böceğinin doğan güneş tanrısı Khepri (var olmakta olan varlık) ile ilgisi vardı. Eski Mısırlılar, bok böceğiinin cinsiyetinin erkek olduğuna ve dışkı yumağına sperm bırakarak türediğine inanıyorlardı. Bu böceğin kendisini meydana getirmesi, yoktan kendini yaratan Khepri’ninkiyle benzerlik göstermektedir. Bunun yanında, bok böceği tarafından yuvarlanan dışkı yumağı güneşe benzemektedir. Plutarch şöyle yazmıştı:

” Böceklerin dişisi yoktur, fakat tüm erkekler tam güneşin kendi yönünün aksi yönde, batıdan doğuya doğru, cennetleri döndürüyor gibi görünmesine benzer biçimde ters yönden iterek yuvarladıkları yuvarlak madde yumağına spermlerini bırakırlar.”

Eski Mısırlılar, Khepri’nin her gün ufkun üzerine yuvarlamadan önce güneşi yenilediğine ve sadece onu ertesi gün yeniden yenilemek üzere onu gün batımından sonra öbür dünya içerisinden geçirdiğine inanıyorlardı. Bazı Yeni Krallık mezarlarında, bu böcek sabah güneşinin sembolü olarak gösterilmekle beraber güneş tanrısının bunun üç misli büyüklüğündeki resmi yer almaktadır. IV. Ramses’in mezarının çok yüksek olan tavanında, gece güneşin kaybolması ve güneşin yeniden doğması; gökyüzü tanrısı Nut tarafından yutulması ve Khepri olarak onun rahminden tekrar doğması olarak tasvir edilmektedir.

Dönüşüm, yenilenme ve diriliş fikirlerini taşıyan bok böceği resmi, bütün eski Mısır dinsel ve cenaze töreni sanatı örneklerinde görülmektedir.

Eski Mısır alanlarındaki kazılar; kemik, fil dişi, taş, Mısır çinisi ve değerli metallerden yapılmış, tarihi 6. Hanedan’dan başlayıp Roma hakimiyeti dönemine kadar devam eden, bok böceği resimlerini ortaya çıkarmıştır. Bunlar genellikle kolye yapımında kullanılmak üzere küçük ve delikli olup tabanında kısa bir yazı ya da kabartma taşımaktadır. Bazıları mühür olarak kullanılmıştır. Firavunlar, bazen Kraliçe Tiye’nin anısına yapılmış bok böceklerinde olduğu gibi, uzun yazılar içeren daha büyük resimlerin yapılması için sipariş vermişlerdir. Dev bok böceği heykelleri, Luksor Tapınağı’nda, İskenderiye’deki Serapeum’da(bk. Serapis) ve Mısır’ın diğer başka yerlerinde görülebilir.

Bok böceğinin eski Mısır cenaze töreni inancında büyük önemi vardır. Bok böcekleri genellikle, her zaman olmasa da, yeşil taştan oyulmuş ve ölünün göğsüne yerleştirilmiştir. Bu tip “kalp bok böcekleri”nin belki de en tanınmış örneği, Tutankamun’un mezarındaki eşyalar arasında bulunan sarı-yeşil göğüs bok böceğidir. Libya çöl camı parçasından oyulmuştur. Kalp bok böceğinin amacı, yaşamdan sonraki yargılamada ölüye karşı kalbin tanıklık etmemesini sağlamaktı. Diğer olasılıklar, Tabut Yazıları’nın “dönüşüm büyüsü” tarafından ortaya konmaktadır ve burada ölünün insana, tanrıya ve bir kuşa dönüşebileceği ve yaşadığımız dünyada yeniden ortaya çıkabileceğini doğrulamaktadır.

Bir bilginin bok böceğinnin ölüm ve yeniden doğma konusu ile bağlantılı özelliklerini şöyle yorumlamaktadır:

“Bunun gelişim safhasındaki kanatlarının ve bacaklarının örtü içerisinde olduğu pupa safhasının mumyaya çok benzediğini fark etmemek mümkün değildir. Hatta yumurta içeren dışkı yumağının garip bir şekilde Eski Krallık mastaba mezarlarını hatırlatan, dikey bir baca ve yatay geçitlerle ulaşılan bir yeraltı odasında oluşturulduğu da belirtilmektedir.”

Cenaze töreni ile ilgili bağlamların aksine, eski Mısır’ın komşularında bazıları değişen tiplerde mühürler olarak bok böceği motifini benimsemiştir. Bunlardan en bilineni Yahudi Devleti’ne ait LMLK mühürleri (21 tasarımının 8’i bok böceği içeren) olup bunlar Hezekiah döneminde özel olarak ambar kavanozları üzerine damga vurmak için kullanılmıştır.

Bok böceği, eski Mısır sanatı ve inançlarının günümüzde sahip olduğu çekiciliği sayesinde yoğun ilgi gösterilen bir madde olma özelliğini sürdürmektedir. Yarı değerli taşlardan ve sırlı seramiklerden yapılmış bok böceği boncukları, çoğu boncuk dükkanından satın alınabilir, ancak Luksor Tapınağı’ndaki dev bir eski bok böceğinin etrafı, ziyaretçilerin heykelin altını şans için ovmasını engellemek için iple çevrilmiştir.

Edebiyat

Ezop’un “Bok Böceği ve Kartal” fablında, kartal böceğin yalvarmalarına rağmen bir tavşanı öldürür. Böcek, kartalın yumurtalarını iki kez yok ederek intikam alır. Kartal, umutsuzluk içerisinde, Olimpos’a uçar ve son yumurtalarını Zeus’un kucağına bırakır ve tanrıdan onları korumasını rica eder. Böcek; kartalın yaptıklarını öğrendiğinde dışkıyla karnını doyurur, doğru Zeus’a gider ve dosdoğru yüzüne uçar. Zeus, çirkin yaratığı gördüğünde şaşırır ve onun ayaklarının üstüne atlar. Yumurtalar kırılır. Zeus daha sonra böceğin kartalın ricasını dinlemediğini öğrenir. Kartalı azarlar ve böceğe kartaldan uzak durması için ısrar eder. Ancak böceği ikna etmekte başarısız olur; bu nedenle, kartalların üreme mevsimini, bok böceklerinin yerin üstünde olmadığı zaman gerçekleşecek şekilde değiştirir.

Aristofanes, oyunlarında Ezop’un masalına pek çok kez değinmiştir. Peace’te (barış), kahraman tanrıça Peace’i zindandan çıkarmak için Olimpos’a tırmanır. Savaş atı, devasa boyutta dışkı yiyerek canavar boyutuna ulaşan bir bok böceğidir.

Franz Kafka’nın Metamorphosis (Başkalaşım) eserinde, Gregor Samsa’nın dönüştürülmüş karakteri, hizmetçi tarafından “yaşlı bok böceği” olarak çağrılmaktadır. Paha biçilmez bir bok böceğinin dikkatsiz bir şekilde çalınması, P. G. Wodehouse’un tanınmış Blendings Castle (Blendings Kalesi) romanlarının ilki olan Something Fresh’in (taze bir şey) temelini oluşturur.

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Dung_beetle

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Bok Böcekleri


Kuzey Amerika’da 1200’den fazla ve dünyada yaklaşık 30.000 türü bulunan, geniş bir ağır cüsseli, oval böcek ailesi. Kuzey Amerika bok böceklerinin uzunluğu 1,27 cm.den küçük olabildiği gibi 5 cm.yi de aşabilmektedir; Pek çok bok böceği, parlak renkli olup hareket ettikçe rengini değiştirmektedir. Bok böceklerinin büyük kısmı leşçil olup çürüyen bitki artıkları ya da otlak hayvanlarının dışkılarıyla beslenir. Bunların çoğunluğu, yumurtalarını dışkıdan inşa edilen yeraltı odacıklarına bırakırlar ve burada larvaları beslenip pupa evresini geçirerek yetişkin bireylere dönüşürler. Bu böcekler (dung beetle: bok böceği) denilen bu böcekler, organik maddenin hızla geri dönüştürülmesini ve hastalık yapan atıkların ortadan kaldırılmasını sağlar. Pek az doğal bok böceği bulunan Avustralya, çiftlik dışkılarının ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla Afrika’dan yeni türler ithal etmiştir. Bok böceklerinin bazıları (tumblebugs) ise, bazen uzun mesafelerde bazen de çiftler halinde faaliyet göstererek, arka ayaklarıyla yuvarlayarak dışkı küreleri oluşturur. Sonunda, küreyi gömerler ve içerisine yumurtalarını bırakırlar. Bu küreleri yuvarlayan türlerden biri de Akdeniz bölgesindeki siyah bir bok böceği olan kutsal bok böceğidir. Eski Mısır’da, belli bir dönemde Nil çamuru yüzeyinde bu böcekten çok sayıda görülmesi, insanların kutsal bok sineğine yeniden doğuş ve ölümsüzlük anlamını yüklemelerine neden oluyordu. Tüm bok böceklerinin çoğalarak benzerlerini oluşturabilen erkekler olduklarına inanılıyordu. Küre yuvarlama faaliyetleri, güneşin günlük hareketlerine benzetiliyordu.
Diğer bok sineği türleri canlı bitkilerle beslenir. Japon böceği, gül böceği ve haziranböceği (Mayıs böceği de denir) gibi büyük ürün ve bahçe kayıplarına sebep olanlar da bu grubun içinde yer alır. Mayısböcekleri, haziran böceğine benzeyen bir Eski Dünya türüdür. Bitki yiyen bok böcekleri; yetişkin iken yapraklara, çiçeklere ve meyvelere zarar verirken, toprağa bırakılan yumurtalardan gelişen larva halindeyken köklere zarar verirler. Kuzey Amerika’daki en büyük bok böcekleri; bitki yiyen Herkül böcekleri ve yakın akrabaları, gergedan böcekleri ve fil böcekleridir. Bu grubun çoğu türlerinde, erkekler boynuzludur. Güney ABD’deki Herkül böcekleri 64 mm. uzunluğa ulaşırken, sıcak (tropik) bölgelerdeki akrabalarının uzunluğu boynuz dahil 15 cm.ye ulaşır. Yırtıcı görünüşlerine rağmen, bu böcekler insanlara zarar vermez.
Ayrıca, taştan, metalden ve diğer materyallerden yapılan tasarımlarına de “bok böceği” denilmektedir. Çok iyi biçimde yapılmış oyma bok böceği eski Mısır’da mühür olarak kullanılıyordu; yazılı bok böceği önemli olayları anmak ya da mumyalarla gömülmek üzere yayınlanıyordu. Romalı askerler, bok böceklerini askeri sembol olarak takıyorlardı. Bok böcekleri; Eklembacaklılar (Arthropoda) şubesi, Böcekler (Insecta) sınıfı, Kınkanatlılar (Coleoptera), Bok böcekleri (Scarabaeidae) ailesi içerisinde sınıflandırılırlar.
Kaynak: http://www.encyclopedia.com/topic/scarab_beetle.aspx#1E1-scarabbe

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash: