DIŞKI veya DIŞKI KAPISI

DIŞKI (‘ashpoth, domen, peresh; skubalon, etc.): İbranicede bulunan 9 farklı sözcük, Eski Ahit’te “dışkı” olarak dilimize çevrilmektedir. Kudüs’ün kapılarından birini belirtmekte kullanılan sözcük (‘ashpoth, Neh 2:13; 3:14), diğerlerinden daha geneldir ve herhangi bir çeşit süprüntü anlamına gelebilir. Kapı, muhtemelen, dış tarafında, şehrin çöplüğünün bulunmasından dolayı, bu ismi almıştı. Kudüs’ün şehir duvarlarının dış tarafında, deveye binen ziyaretçiler, Zeytin Dağı’na ya da Jericho’ya giderken, nesiller boyu varlığını sürdürmüş olan, duvarın karşısında, böyle bir çöplüğe tanık olmuş olabilirler.

Kudüs’teki Hinnom Vadisi’ne açılan Dışkı Kapısı

Dışkının adının geçtiği ilk bahis, kurban ayinleriyle bağlantılıdır. Kutsal yasa, dışkının, tapınakta yakılmayan hayvan kısımlarıyla birlikte, kampın dış tarafında yakılmasını gerektiriyordu (Mısır’dan çıkış 29:14; Levililer 4:11, 8:17, 16:27; Çölde Sayım 19:5).

Dışkının gübreleme açısından değeri, Luka 13:8’de ve muhtemelen, Mezmurlar 83:10’da ve Yeşaya 25:10’da da gösterildiği gibi, yetiştiricinin takdirini kazanmıştır.

Dışkı, ayrıca, yakıt olarak da kullanılmıştır. Diğer yakıtların kıt bulunmakta olduğu, tüm İsrail’de ve Suriye’de, hayvan dışkılarının yaygın bir yakıt olduğu bilindiği zaman, Hezekiel “4:12-15” kavranacaktır. Yaz döneminde, köylüler; sığırlarının, atlarının ve develerinin dışkılarını toplarlar; samanla karıştırırlar, küspe haline getirirler ve özellikle odunun veya kömürün tedarik edilemediği kış mevsiminde, yemek pişirilmesinde, yakıt olarak kullanılmak üzere kuruturlar. Bunlar, turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt) gibi, yavaşça yanarlar ve mutfağın ihtiyaçlarını karşılarlar. Mezopotamya’da, yazarı, buhar kazanının ateşini yakmak için, onun, ateşe tazyikle verilen havayla kullanıldığına tanık olmuştur. Zülkifl’in (peygamber) zihninde hiçbir pislik düşünce yoktu ve bu da, hayvan dışkısının yakacak olarak kullanılması ile ilişkilidir ( Hezekiel 4:15).

Mecazi anlamı: Dışkı, mecazi olarak, çoğunlukla şunları ifade eder:

(a) değersizlik düşüncesini, özellikle hiç kimsenin bakmadığı mahvolabilir bir maddeyi ifade etmekte kullanılıyordu ( 1. Krallar 14:10; 2. Krallar 6:25, 9:37; Eyüp 20:7; Mezmurlar 83:10; Yeremya 8:2, 9:22, 16:4, 25:33; Sefanya 1:17; Filipililer 3:8 ). Gübre yığını (veya çöplük) da aynı biçimde kullanılmıştır ( 1. Samuel 2:8; Ezra 6:11; Mezmurlar 113:7; Yeşaya 25:10; Daniel 2:5, 3:29; Luka 14:35; Yeremya peygamberin Mersiyeler Kitabı ( Onlar ki, iyi yemekler yerlerdi; sokaklarda perişan oldular; Onlar ki, erguvani üzerinde büyütüldüler, gübre yığınlarını kucakladılar. – Kitabı Mukaddes, Kule Kitapları Tic. Ltd. Şti., 1996 ) ),

(b) iğrenmeyi: ( 2. Krallar 18:27; Yeşaya 36:12 ),

(c) paylamayı ya da azarı (Malaki 2:3).

Kaynak: http://www.bible-history.com/isbe/D/DUNG%3b+DUNG+GATE/

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir