Kuzey Carolina Sanat Müzesi: Yeni Galeri Binasının ve Bahçelerinin Kuş Bakışı GörünümüBok Böceği Sanatı

21.05.2011 – WILLIAM TRAVIS, MÜZEDE SERGİSİNİ SUNUYOR
21 MAYIS 2011 (Chapel Hill, Kuzey Carolina): William Travis Kuyumculuk’un sahibi ve baş tasarımcısı, William Travis Kukovich,  Raleigh’daki Kuzey Carolina Sanat Müzesi’nde, “Bok Böceği Sanatı” sergisini sunuyor. Bu geçici sergi, sadece, kuyumculuk tarihinde, bok böceğinin önemini kaydetmeyecek, aynı zamanda, kın kanatlının detaylı tasarımına, ziyaretçilerin ilgisini çekecektir.

Sergi, müzenin Açık Artırma Sanatı’nın büyük bir parçası olup, Kuzey Carolina Sanat Vakfı Müzesi’nin yararına olacaktır. Bu gece, saat 19.00’da başlayan canlı açık artırma, hem sözlü hem de yazılı teklifler şeklinde olup, akabinde parti yapılacaktır. Müze tarafından hakemliği yapılmakta olan sanat çalışmaları, Kuzey Carolina ve ülkenin diğer yerlerinden gelen sanatçıların parçalarının yanında, özgün bir William Travis bok böceğini kapsamaktadır.
William Travis, geçen yılki yeniden açılışından kısa bir süre sonra, müzeyle çalışmıştır. Hayır amaçlı bir girişim olarak başlamış ve William Travis’in dünyaca tanınmış ve ödül kazanan özel tasarım stüdyosuna dönüşmesini sağlayacak biçimde, hem sanatında hem de alanında çabalarının semeresini almıştır. Kuzey Carolina Sanat Müzesi, Baş Müdür Yardımcısı ve Finans Müdürü olan Caterri Woodrum şunu söylemektedir: “William Travis, olağanüstü bir insan. Sadece eşine ender rastlanan yetenekte bir sanatçı değildir; bunun yanında, hiçbir ücret istemeden, müzeye “Bok Böceği Sanatı” çizgisini getirirken; yeteneğini, zamanını ve hazinesini cömertçe bağışlayarak, Kuzey Carolina Sanat Müzesi’ne gayretle destek vermesinden anlaşıldığı gibi, yaşadığı topluma gerçek katkısı olan biridir… Müzeye destekleriyle, sanatları öncelik haline getiren azimli sanatçıların ve sanat dostlarının arasına, William Travis’i katmaktan onur duyuyoruz”. William Travis, şu an, müzede, sergide olan parçalardan ilhamlandığı, sanat özelliğinde mücevherler tasarlamıştır ve bunlar, müzenin hediye eşya dükkanında satılmıştır. Bu kalemlerden elde edilen tüm kazanç, müzemizi vakfına bağışlanmıştır. Bu ilhamlardan ilki olan Eski Koleksiyon’da, bir Mısır sergisinden esinlenilmiştir.
William Travis’in 4 adet bok böceği mücevherat örneği (ardışık görünümü)
Yerel Kuzey Carolina bok böceklerini ilham olarak kullanma fikri, kısa bir süre sonra oluşmuştur. Travis’in havuzundan çıkarmış olduğu kın kanatlıların, parçalara kalıp olmadan önce, uygun biçimde kurutulmaları, bir yılı bulmuştu. Yukarıda, bok böceklerinin 4’ünün fotoğrafını görüyorsunuz. William Travis, çalışmasından gurur duyduğunu ve “Buradaki, Kuzey Carolina’daki bahar mevsiminde, bahçenizde sürünürken görebileceğiniz için, bu tam kın kanatlı örneklerine, çoğu bahçıvanın ve arazide çalışan insanların çok aşina olması düşüncesinin, kendisini büyülediğini” belirtmektedir. Bunlar, işlenmesi günler alan, 18 karat kraliyet altınından, gümüşten, siyah elmaslardan ve gök yakutlardan (safir) yapılmıştır. Bunların her biri, eşsizdir; çünkü başlı başına, kın kanatlılardan tasarlanmıştır ve birebir aynısıdır. Bunların rağbet görmesi, serginin açılışından önce, 7 bok böceğinden 4’ünün satılmasıyla, tüm beklentileri aşmıştır. William Travis, Müze’nin kın kanatlı envanterini, söz konusu türdeki parçalardan birini ekleyerek, hızla, tekrar doldurmaktadır.
Bu sergi, müzeye, William Travis’in umduğundan daha iyi uymuştur. NCMA’nın (Kuzey Carolina Sanat Müzesi) yeni açılışının sloganı, “başkalaşım” olmuştur. William Travis, Bok Böceği Sanatı’nı tasarlamaya başladığında, bok böceğinin, her zaman, başkalaşımı simgelediğini biliyordu, ancak bilmediği şey, bunun, müzenin yeni görünüşünü andırmasıydı.
Bu sergi, sadece müzenin sadece müzeyi değil, mücevher sanayisini de sarsacak niteliktedir. Bok böceği, kuyumculukta, halen kullanılan en eski tasarım olup, en eskisinin tarihi, MÖ 2000’den öncesine uzanmaktadır. Bu William Travis’in özgün eserlerini farklı kılan şey, yapılış süreçleridir. Bok böcekleri, daha önce, hiç, kalıp olarak kullanılmamıştır. Mücevherat sanayi için, bok böcekleri, sadece yenilikçi değil, aynı zamanda, William Travis’in topluma geri vermek amacıyla seçtiği yoldur. Müşterilerine özel mücevherler yapmayı, iş modeli olarak almış ve aynısını, Müze için uygulamıştır. Bu parçalar, sadece, Kuzey Carolina Sanat Müzesi’nden satın alınabilir.Kuzey Carolina Sanat Müzesinden Gelen Açıklama

William Travis, olağanüstü biridir. Sadece, eşine az rastlanan yetenekte bir sanatçı değil, aynı zamanda, hiçbir para talep etmeden, müzeye, “Bok Böceği Sanatı” çizgisini getirdiği sırada, yeteneğini, zamanını ve hazinesini cömertçe sarf ederek, Kuzey Carolina Sanat Müzesi’ne, gayretle destek vermesinden görüldüğü gibi, yaşadığı topluma gerçekten faydası olan biridir. Müze, bu güzel sanat çalışmalarından elde edilen kazancın tamamını almaktadır. Bu kazançlar, Sanat Müzesi’nin halka sunduğu pek çok programı desteklemektedir. Devlet Müzesi olmasına rağmen, kamudan bize gelen parasal destek, sadece % 30’dur; bunun geriye kalan % 70’i, hayırseverlerden ve kazanılan gelirlerden, yani özel sektörden gelmektedir. Müzeye destekleriyle sanatları öncelik yapan, bu azimli sanatçılar ve sanatseverler arasına, William Travis’i de katmaktan kıvanç duyuyoruz.
“Bok Böceği Sanatı”, bizi, özellikle büyülemiştir. Zaten bilebileceğiniz gibi, bok böceği, tarihi binlerce yıl incesine uzanan, bir mücevherat tasarımı öznesidir. Bok böceği, uzun zamandır başkalaşımın simgesi halindedir – Müze’nin çok sevgili bir konusudur. Bir yıl önce, yeni galerilerimizi açtığımız için, “Başkalaşımımız” bayrağı altında, genişletilen kampüsümüzü ve programlarını destekleyecek,  50 milyon ABD dolarlık bir kamu kampanyası başlattık. Büyük açılış şenliği, müzeye, yeni bir dönemin kapılarını açtı – ziyaretçilerimiz için, sanat deneyimini başkalaştırma (dönüştürme) azmi. Şimdiye kadar, genişletilen kampusümüzde, 45.000’i aşkın ziyaretçiyi ağırladık. Ziyaretçilerimizin, dönüştürücü deneyimleri konusunda, aldığımız pek çok harika yorumuna, saygıyla eğiliyoruz. Açıkça, “Bok Böceği Sanatı”, Sanat Müzesi’nin dönüştürücü yaşamında, her ikisini de olumlu yönde etkileyecek biçimde (sinerjik) rol oynamıştır ve bu bakımdan, William Travis ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz.
“Bok Böceği Sanatı” mücevherat çizgisi, gerçekten olağanüstüdür. Üretim süreci, büyüleyicidir – her bir çalışma, Kuzey Carolina bok böceği üzerinde yapılmıştır: bunlar, bir yıl kurutulmakta, balmumuyla kaplanmakta, alçı ile örtülmekte ve sonra, temiz, artıksız kalıp elde etmek için, 3 kez yakılmaktadır. Daha sonra, William Travis, bok böceği oyuklarına, altın veya diğer değerli metaller zerk etmekte ve hazırlanma aşamasında, alçı kaplamasını kaldırmaktadır. Sanat çalışmasının biçimlendirilmesinde, gerçek kalıp kullanıldığı için, her bir parça, birebir sanat parçasıdır – her yönden güzel ve kendine özgüdür. Bu şirin kampusumuza yapılan yolculuğu anmak üzere, eşsiz hediyelere ve mücevheratlara tüm övgülerini sunma azminde olan, Müze’mizin perakende dükkanına, bu olağanüstü çalışmaları dahil edebilmekten ötürü mutluyuz. Müze galerileri ve bulunduğu kampus gibi, “Bok Böceği Sanatı”, zevk almanızı garantilemektedir!
Çeviren: Yalçın Ceylanoğlu
HER HAKKI MAHFUZDUR. 

Konuya Yorumunuzu Bekliyorum