Avustralya Hükümeti
Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı
Goulburn Murray Toprak Koruma Ağı ve Yukarı Goulburn Toprak Koruma Ağı Ortak Projesi
Sonbahar 2008 – Projenin Güncelleştirilmesi
Projemizin Yaz safhası, çok yoğundu, bu nedenle, açıklanacak çok şey bulunmaktadır.
Kolonilerin Serbest Bırakılması
Bu proje, 2006 başlarında başladığından beri, Goulburn Bozuk Su Toplama Havzası’nda, toplam 123 bok böceği kolonisi salınmıştır. Hakkında en iyi bildiğim şey, bunun, bok böceklerinin, Victoria’nın tarihindeki en büyük eşgüdümlü doğaya salınması olduğudur. Projeye toplumsal destek, büyük ve – tükenmeyen biçimde – olumlu olmuş ve öyle kalmıştır.
Projenin başlamasından bu yana, bok böceği kolonilerine yönelik, bireysel çiftçilerden gelen talep, gerçekten, tedarik etme olanaklarımızdan daha da güçlü bir biçimde seyretmiştir. Proje, tüm katılımcıların, en azından, projenin ömrü boyunca, bir başlatıcı koloniyi almasını sağlamak ve talebi (çiftçilerden, toprak koruma gruplarından), riski (mevcut bok böceği türlerinin iklimle eşleştirilmesi; sayılarının azalması; ıslatma) ve fırsatı (cesaret gösterebilme; çiftçiyle temasa geçme) onaylayan biçimde, su toplama havzası boyunca, başlatıcı kolonileri paylaştırmak için ortaya konmuştur. En yüksek öncelikli bölgeler, büyük miktarda sığırların olduğu ve başlatıcı kolonilerin doğaya bırakılmasının hayatta kalma ve yerleşik kılınma şansının en yüksek olacağı yerlerdir. Bunun sonucu olarak, nispeten az sayıda çiftlik hayvanını destekleyen, düşük yağışlı bölgeler (örneğin, Nagambie, Rushwort, Arcadia), az sayıda koloni almıştır, oysa, daha büyük büyükbaş sürülerinin olduğu yüksek yağışlı bölgeler (örneğin, Strathbogie Ranges, Yea, Alexandra, Mansfield, Benalla, Tatong), doğaya salınmaların önemli bölümünü elde etmiştir.        
 
Çiftçi talebinin güçlü olduğu Shepparton Sulama Bölgesi’nin bu yöreleri, bazı başlatıcı kolonileri almıştır, ancak SIR’ye yapılan salıvermelerin riskli olduğu düşünülmüştür. Projenin başlarında, pek çok çiftlikteki dışkının, yaygın Taurus ve Fulvus bok böcekleri dahil, herhangi bir kın kanatlısının olmadığı anlaşılmıştır. Hatta, bok böceklerine yarayışlı biçimde, ortamdaki parazitlerin kontrol edildiği ve Taurus’un ve Fulvus‘un bol olduğu çiftliklerde bile, tek bir bok böceği bulmak zordur. Açıkçası, bu bölgelerde, bok böcekleri nüfuslarının düşük kalmasını sağlayan bir şeyler olmuştur. Ayrıca, bok böceklerinin, Seymour yakınlarındaki selle sulanmış sığır çiftliğinde, çok kıt olduğunu keşfettiğimizde, endişelerimiz artmıştır, ancak yöredeki sulanmamış sığır çiftliklerinde, sağlıklı bok böceği nüfusları bulunmuştur. Tartışmayı daha fazla incelemek için aşağıya bakınız.

Projenin yürürlüğe konmasından ve sulanmış sütçülük/ etçilik çiftliklerinde neredeyse hiç bok böceğinin olmadığı tespit edilmesinden sonra, sulama yapılmayan yörelerdeki doğaya salıverilmeler tercih edilmiştir.
Projenin daha önce güncelleştirildiği 30 Kasım 2007’den beri, 30 başlatıcı koloni, GBC’de doğaya salınmış ve içerisinde, 5 tür ve mevcut bir türün yeni bir soyu yer almıştır.    
    Temmuz 2007 Yaz Salınmaları

Yaygın Adı
Salınma  Sayısı
Salınma Bölgeleri
Africaunus
10
Swanpool, Euroa, Longwood,
Tatong, Benalla.
Taurus  ‘gen havuzu’ soyu
6
Yea, Ghin Ghin, Ruffy, Euroa,
Strathbogie
Binodis
5
Strathbogie, Ruffy, Ghin Ghin, Yea
Spiniger
4
Bennalla, Warrenbayne, Strathbogie,
Intermedius
3
Broadford, Seymour, Creighton’s
Creek
Alexis
2
Euroa, Creighton’s Creek
Toplam
30

Bok Böceği Araştırması
Bu araştırmanın parçası olarak, iki tip araştırma yürütülmektedir.
Sel Sulaması

Dev miktardaki yüksek kaliteli dışkı miktarının, yıl boyunca, mevcudiyeti göz önüne alındığında, Shepparton Sulama Bölgesi’ndeki sulama çiftliklerinde, bok böceklerinin neredeyse hiç bulunmaması, özellikle civardaki kurak araziler, çoğunlukla, sağlıklı bok böceği nüfuslarını desteklediği için, hep şaşırtıcı olmuştur. Bunun en muhtemel nedenlerinin, sel sulaması veya zehirli drençler (atlara zorla içirilen ilaç) ve diğer veterinerlik kimyasallarının yaygın kullanımı veya bu faktörlerin bileşimi olduğu düşünülmektedir.

Bok böceklerinin selle sulanmış çiftliklerde oynadığı rolün, daha iyi anlaşılabilmesi için, hem yaz hem de kışın faal olan bok böceklerinin bekalarının yanında, bok böceklerinin toprak altındaki larvalarının, selle sulanmış merada, hayatta kalabilme yeteneği de sınanmaktadır. Seymour’daki selle sulanmış bir sığır çiftliğinde yürütülen ilk deneyler, toprağın düzenli biçimde doyurulmasının (10 günlük sulama döngüsü), bok böceği larvalarının hayatta kalmasını, dramatik biçimde azalttığını göstermektedir. Deneyler, devam etmektedir.
       
Dışkının Gömülmesinin Toprak Sağlığına ve Mera Verimliliğine Etkisi
 
Bok böceklerinin toprak sağlığına ve bunun sonucu olarak, meraya olumlu etkisi, açıkça göründüğü halde, elimizde, yayınlanmış ve istatistik bakımından geçerli, az sayıda bilgi bulunmaktadır. Merton’daki ıslah edilmemiş merada yürütülmüş olan bu deney, düzenli sıralı otlatmanın parçası olarak, etrafı çevrili otlağa yerleştirilmiş dikdörtgen parsellerden oluşmuş bir “grid”i (bir haritada kesişen dikey ve yatay hatlar sistemi) kapsamaktadır. 
Her bir parsel (üç benzerini içermektedir–üstteki fotoğraftaki kafesler), toprak ve mera tepkilerinin karşılaştırılması için, üç deneye (‘bok+böceği’, sadece bok! , ve kontrol) tahsis edilmiştir. Böylece, üç uygulamanın her birinin, 18 benzeri oluyordu ve bu da, toplamda 54 örnekleme alanına denk geliyordu. Deney, sadece 12 ayı aşkın süredir devam etmektedir ve sonuçlar, umut vaat etmektedir. Toprağın etraflıca sınanması, deneyin sonunda (Kasım 2008) gerçekleşecektir, ancak meradan ilk alınan örnekler (nisbi mera verimliliğini göstermek için), alınıp analiz edilmiştir. 54 uygulama alanının her birinden, mera, toprak seviyesinden alınarak, paketlenmiş, kurutulmuş ve tartılmıştır. Veriler, ‘bok+böceği’ uygulama parsellerinde yetişen meranın, ‘sadece bok!’ uygulamasında yetişen meraya nazaran, kuru ağırlığının, manalı bir şekilde, daha yüksek olduğunu ve bu her iki uygulamada da, kontrole (dışkı yok) göre, daha fazla çim yetiştiğini göstermektedir. Tüm farklılıklar, istatistiksel açıdan önemlidir (Her bir karşılaştırma çifti için P≤ 0,32 olduğu iki kuyruklu öğrenci t-testi).
Meradan alınan örneklerin sonuçları – 1. Yıl
Uygulama
Bok+böcekleri
Sadece ‘bok’
Kontrol
Parsel Sayısı
18
18
18
Ortalama kuru ağ. (g)
148.24
122.95
90.96
Standart Sapma
25.44
22.29
27.22
= Kg/ha kuru ağırlık
5929.6
4918
3638.4
Onitis aygulus 
Heyecanlandırıcı ve Endişelendirici Haberler
Goulburn Bozuk Su Havzası’daki bok böcekleri türlerini teşhis etmeye, ilk kez, 6 yıl önce başladım. Geçen yaza (Haziran 2007) kadar, yazın faaliyet gösteren, büyük bir bok böceği olan Onitis aygulus’e (20-25 mm uzunluğunda) (sağda) hiç rastlamamıştım.
Geçen yazdan bu yana, normalde, yüksek yağış alan bölgesi dahil, su havzasındaki yaklaşık 10 yerde, Aygulus böceğini (erkeklerinde arka femurda iki mahmuz bulunur) kaydediyorum. Araştırma faaliyeti, bu zaman boyunca, dalgalanma göstermektedir, ancak şimdi, onlara rastlama sıklığım, bu büyük bok böceğinin, nüfus büyüklüğünün ve yayılımının arttığını göstermektedir. Bu gerçekten heyecanlandırıcıdır!
İçi kazılmış dışkı kabukları
Benella yakınlarındaki bir çiftçi, çok sayıda içi kazılarak boşaltılmış “dışkı kabuğu”nun (ergin kın kanatlıya dönüşürken, bok böceği larvasını koruyan sertleşmiş dışkı kabuğu) etrafı çevrili otlaklarının çevresine yayıldığını fark etmişti. Delikler, 10-15 cm derinliğindeydi ve eski dışkı kümelerinin altında kazılmıştı.

Eski bir dışkı kümesinde, Aygulus böceğinin parçaları ile dolu bir tilki dışkısı vardı. Kümelerden bazılarını kazınca, bazı bozulmamış dışkı kabuklarına rastladım ve bunlardan birinde, halen ergin Aygulus böceği bulunuyordu. Ayrıca, etrafı çevrili otlaktaki taze dışkı kümelerinde de, Aygulus böceklerini buldum. Böylece, açıkçası sadece bazılarını bünyelerine almalarına rağmen, bazı tilkiler, besin kaynağı olarak, kın kanatlı larvasını kullanmayı öğrenmişlerdir. Kesin olan şey, Aygulus böceğinin, Goulburn Bozuk Su Havzası’nın çoğunda, bok böceği nüfuslarının düzenli bir bileşeni olduğudur ve dışkı gömülmesine, gerçek bir etkisi olmaya başlamaktadır.

Son bir olumlu notla bitirmemiz gerekirse, daha önce kaydetmediğim bir bok böceği türü olan, Euoniticellus pallipes’i (sağda; yazın faal), Goulburn Su Havzası’nda buldum. Bu 9-12 mm uzunluğundaki tür, su havzasında yaygın olan, E. fulvus türüne çok benzemektedir. Bunu, 4 yerde (Warrenbayne, Seymour, Creightons Creek, Violet Town) buldum; bu nedenle, şimdiden itibaren, bize destek sağlayacak diğer bir bok böceği türünü bulmuş görünüyoruz.  
Mayıs Arazi Günü
Bizon sezonu başlamak üzere. Euroa yakınındaki Stuart Cameron’un çiftliği ‘Tinten’deki yıllık arazi günümüz, yine 7 Mayıs günü, 09:30-12:00 arası herkese açıktır. Bu yıl, bizleri, bilgilendirip eğlendirecek konuk konuşmacılarımız, hepinizin tanıdığı John Feehan’ın ve bütünleştirilmiş zararlı idaresi uzmanı Cindy Edward’ın yanı sıra, bok böceklerinin ne kadar şaşırtıcı derecede etkili olduklarını gösteren, daha fazla otlak gösterilerimiz olacak.
Saygılarımla,
Bertram Lobert
5790 8606
164 Steens Rd
Boho South, 3669.
Çeviren: Yalçın Ceylanoğlu.

HER HAKKI MAHFUZDUR.

Konuya Yorumunuzu Bekliyorum