Mera Ortamında Bok Böceğinin Yararları

Giriş

Bok böcekleri, mera ortamında küçük ama önemli rol oynamaktadır. Dışkı ile beslenmekte; bundan genç bireylerinin barınması ve beslenmesinde yararlanmakta; besin çevrimini, toprak yapısını geliştirmekte ve bütün bunlar esnasında büyümeye çabalamaktadır. Bok böcekleri, mera idarecilerinin dikkatini çekebilecek kadar dışkı ve besin çevriminde önemlidir.

Bok böcekleri, Kınkanatlılar (Coleoptera) takımının Scarabaeidae (Bok Böcekleri) ailesinde yer almaktadır. ABD’deki 90’dan fazla türü içerisinden bir düzineden daha azı, dışkı gömmekte önemlidir. Böceklerin üç tip davranış gösteren grupları, dışkı dönüşümüyle ilgilidir. Muhtemelen bunlardan en fazla bilinenleri tumble bugs diye bilinen yuvarlayıcılardır (örneğin, Canthon pilularius türü). Bu grubun davranış özelliği, bir erkek-dişi çiftinin dışkı topağını onu gömmek için dışkı yığınından yuvarlayarak uzaklaştırmasıdır. Bu tip bok böcekleri, genellikle çiftler halinde faaliyet gösterir.

Diğer bir grubu ise tünelcilerdir. Tipik olarak dışkı yığınının altında ya da kenarına yakın duran dışkı topaklarını gömen Onthophagus gazella, bunlara bir örnektir. Dışkı yığınının yanındaki toprak kitlesi, tünelci bok böceklerinin faaliyetlerinin işaretidir. Tünelcilerin ve yuvarlayıcıların her ikisi de genç bireyleri için yuva hazırlama davranışlarından dolayı yuvacılar olarak sınıflandırılırlar. Dışkıdan yararlanan üçüncü böcek grubu ise yerleşiklerdir. Yerleşiklerin çoğu, Aphodiiadae alt ailesine aittir. Dışkı yığınının altında yaşarlar, az miktarda kazıcılık yapar (ya da hiç yapmazlar) ve genellikle dışkı topakları oluşturmazlar.

Görünüş ve Davranış

Bok böceklerinin boyu, 2 mm.den 60 mm.ye kadar değişmektedir. Ön bacaklarının genellikle kuvvetli kazma işlevini gören tırtıklı kenarları bulunur. Renkleri, siyahtan kahverengiye ve kırmızıya kadar değişebilir ve metalik bir görünümde olabilirler. Erkeklerde çoğunlukla bir ya da iki boynuz vardır. Bok böcekleri, diğer böceklerden bölütlü ve ucunda üç-yedi genişleyebilir yapraklı plakamsı oval bir sopa bulunan antenleriyle ayırt edilirler. Bu loblar, kokuların algılanabileceği geniş bir yüzey meydana getirirler. Bu özelleşmiş antenlere büyüteçle bakınız.

Ergin bok böcekleri, dışkıyı kokusundan bulurlar. Pek çoğu, türlere göre değişiklik gösterir ve bunlar, belirli bir hayvan dışkısını tercih etmektedirler. Sadece gerçek dışkıyı bulmak üzere 10 mile kadar uçabilir ve yere düşmesinden saniyeler sonra dışkı kümelerine hücum edebilirler. Bazı türler, dışkı bulmak umuduyla hayvanların kuyruğuna yakın bir yere yapışabilirler. Kokuyu fark ettiklerinde, erginler beslenmek için dışkının sıvı içeriğini kullanırlar. Texas Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Dr. Patricia Richardson, bunu akılda kalacak şekilde “dışkı şurubu” olarak isimlendirmiştir.

Eğer bunlar yuva yapıcı türler iseler; çift, dışkıdan yüksek oranda posa içeren  kuluçka topağını oluşturmaya çabalar. Çift, topağı gömmek üzere ekip gibi çalışmaya devam eder.   
Erkek, tüneldeki toprakları dışarı taşırken, daha kısa ve daha kalın bacakları olan dişi kazma görevini yapmaktadır. Dişi, daha sonra kuluçka topağını güvenli bir şekilde ortama bırakır, tünelin sağlamlığını muhafaza eder ve eğer birkaç yumurta bırakan bir türe ait ise bu süreci tekrarlar.
Yaklaşık 1 hafta içerisinde, yumurta kuluçka topağında açılır. Larva, yaklaşık %40-50’sini yiyerek topağın içerisindeki maddelerle kendine ziyafet çeker ve ve ilerlediği istikameti kendi dışkısıyla doldurup kapatır. Bu, tamamen kapalı, korunmuş bir ortam yaratır. Larva, diğerleriyle besin kaynağı için rekabet etmez ve ayrıca dışarıdaki kuluçka topağı avcılarından korunur. Eğer kuluçka topağıyla bütünlüğü ortadan kaldırılırsa, larva ölür. İdeal ortam koşullarında, larva ortalama 3 haftada pupa evresine geçecektir. Genç bir ergin böcek meydana gelir, dışkı topağından çıkıp önüne çıkanları yiyerek yolunu açar, içerisinde ilerleyeceği yeni bir tünel oluşturur ve taze dışkı bulmak için yola çıkar. Yeni oluşan böcekler, ideal çevre koşullarında 6 haftalık ömürleri olmakla birlikte, iki hafta sonra ürerler.

Toprak nem seviyesi, üreme ve dışkı gömme kurak dönemlerde azaldığı için pek çok tür için kritiktir. Kurak havalarda, genç erginler, kuluçka topağından çıkarlar ancak toprağın içerisinde kalırlar ve yağmuru beklerler. Çoğu böceklerde olduğu gibi; faaliyetleri, en soğuk aylarda azalmaktadır. Larva, toprağın derin yerlerinde canlı kalır ve ortaya çıkmaları için gereken yağmur ve sıcaklık gibi çevresel şartların uygun olmasını bekler. Diğer bok böceği türleri, kurak iklimi tercih ederler. Avustralya’dan ithal edilmiş olan Euoniticellus intermedius, özellikle çevresel açıdan önemli olduğu güney, orta ve batı Texas’ta bulunur ve diğer yerel böceklerin faaliyet göstermediği kurak havalarda faal haldedir.

Yeni Türlerin Getirtilmesi

Dr. Truman Fincher (emekli), 1998’e kadar College Station’daki USDA-ARS Gıda Hayvan Koruma Araştırma Laboratuvarı’nı idare ediyordu. Araştırması, ABD mera ortamlarının dengesinin sağlanması amacıyla yerel canlı topluluklarını tamamlayacak ancak onlarla rekabet etmeyecek bok böceği türlerinin dışarıdan getirtilmesine ve yeni ortama yerleştirilmesine yönelikti. Fincher’e göre, ABD’deki böcekler, artan çiftlik hayvanı üretimine ve bunların bıraktığı dışkılara ayak uyduramıyorlardı. Artan gübre kullanımı ve yüksek verimliliği olan mera türleri, mera ürünlerini patlamakta ve böylece meradan birim başına hayvan üretim kapasitesini artırmaktadır. Ayrıca, böcek öldürücülerin, yabancı ot ilaçlarının, mantar ilaçlarının ve solucan ilaçlarının yaygın kullanımı, bok böceği sayısının düşmesine neden olabilmektedir.

Eğer iklimlerin, toprak türlerinin ve diğer fiziksel koşulların etkisi altındaki meralar, Dr. Fincher’in ideal bok böceği birleşimlerini desteklerse, dışkı gömülmesi, sürekli bir şekilde günde 24 saat olacaktır. Bunu gerçekleştirmek için gereken farklı bok böceği türünün sayısı 120’yi bulabilmesine rağmen; türler arasındaki davranış çeşitliliği, bu hedefi uygulanabilir yapmaktadır. Bazıları gece uçarlar, bazıları gündüz uçarlar; bazıları çok taze olanlara göre daha bayat dışkıları tercih ederler. Eğer birçok tür birlikte faaliyet gösterirse, bazıları dışkı topağını dışkı kümesine göre yakına, bazıları daha uzağa; bazıları sığ, bazıları derin olarak gömerler.

Mera Ortamına Yararları

Bok böceklerinin çiftlik hayvanlarına ve mera ortamına yararları, sadece rahatsız edici besin tercihlerinden daha ağır basabilir. Örneğin, dışkı; iki önemli ekonomik büyükbaş hayvan zararlısı olan karasinek (Haematobia irritans) ve yüz sinekleri (Musca autumnalis) türlerinin üreme yeri ve gelişme ortamıdır. Tek bir dışkı kümesi, larva avcılarından ve bok böcekleri gibi rakiplerinden korunurlarsa 60-80 karasinek ergini meydana getirebilir. Bok böcekleri beslendiği sırada, sinek larvalarıyla besin için rekabet ederler ve sineklere fiziksel olarak zarar verirler. Sinek sayılarının bok böceğinin faaliyet gösterdiği yerlerde önemli derecede azaldığı gösterilmiştir. Dr. George Bornemissza, Onthophagus gazella’nın saldırısına uğrayan inek dışkı kümelerinden gelişen karasinek sayısının böceklerden arındırılmış dışkı kümelerine göre % 95 azaldığını bulmuştur.

Bok böceklerinin çiftlik hayvanlarının mide-bağırsak parazitleri için etkin biyolojik kontrol etmeni oldukları da rapor edilmiştir. Çoğu mide-bağırsak parazitlerinin yumurtaları, konağın dışkısına geçmektedir. Daha sonra yumurtalar açılarak bağımsız hareket eden larvalara dönüşürler ve hastalık safhasına kadar gelişirler. Daha sonra otlayan  hayvanlar tarafından yenebilecekleri çimin üzerine yerleşirler. Eğer dışkıda yumurtanın gelişme ortamından böcekler kaldırılırsa, yumurtalar telef olur ve parazitin hayat döngüsü kesintiye uğrar.

Mera yönetimi seviyesinde; dışkı kümesinin kaldırılması, otlak mevcudiyeti için yararlı olabilir. Çoğu geviş getiren hayvan, kendi türlerinin dışkı kümelerine yakın yerlerde otlanmayacaklardır. Araştırmalar, otlağın yenebildiğini ancak dışkı kümesinden dolayı yararlanılamadığını göstermiştir. Bunun sonucunda, büyükbaş hayvan dışkı birikintileri, her yıl akre (4047 metrekare) başına % 5-10 arasındaki alanı kullanıma elverişsiz hale getirir. Dışkının tamamen ve hızlı bir şekilde kaldırılmasıyla, bok böcekleri otlanma etkinliğini önemli oranda artırabilir.

Bok böceklerinin tünel açma davranışı, toprağın suyu emme kapasitesini artırır ve dışkı kullanma faaliyetleri toprağın besin döngüsünü artırır. Yeterli birey nüfusu ve türlerin karışımı, yüzeyden dışkı kümesinin tamamını 24 saat içerisinde ortadan kaldırabilir. Ergin bok böcekleri, beslenme amacıyla sıvı bileşeninden, dışkı topakları için posasından yararlandığı için dışkı kümesi hızla yok olmaktadır. Eğer yüzeyde bırakılırsa, dışkının azot içeriği buharlaşma nedeniyle % 80’e varan oranda kaybolmaktadır; dışkının hızlı bir şekilde toprağın bünyesine eklenmesiyle, bok böcekleri bitkinin kullanımı için ortamda daha fazla N içeriğinin kalmasını sağlarlar. Larvalar, pupa döneminden önce dışkı topağının % 40-50’sini kullanırlar ve humus oluşumunda toprak mikroplarının ve mantarlarının ihtiyaç duyacağı bu besince zengin organik maddeyi ortamda bırakırlar.

İdare

Bok böcekleri larvaları, büyükbaş hayvanların iç parazit kontrolüne ve sinekler için kullanılan böcek kontrolüne karşı duyarlıdır. Önerilen dozda kullanılmakta olan enjekte edilebilir Ivermectin (Ivomec ve Doramectin), Dr. Fincher’in yaptığı çalışmaya göre iki türün genç bireylerinin hayatta kalma süresini 1-2 hafta azaltmıştır.Üzerine Ivermectin dökülmüş olanlarda ise, larvaların hayatta kalma süresini 1-3 hafta düşmüştür. Bu tip bir böcek öldürücü kullanımının kesilmesi, bok böceği nüfusunun artmasına yardımcı olacaktır. Özel kimyasalları bir tarafa koyarsak; zarar vermek, sınırlandırmak ve öldürmek amacıyla tasarlanmış herhangi bir ürünün ekosisteme genel anlamda bazı etkilerinin olacağı ve akıllıca kullanılması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır. Sırt ovucular, kulak küpeleri ve böcek öldürücü tozların ve püskürtücülerin ara sıra kullanılması, bok böceklerine az etkisi olan ya da hiç olmayan alternatiflerdir. Diğer bir seçenek, böcekler ve larvalar, bu zamanda faaliyet göstermediği için yılın en soğuk aylarında büyükbaş hayvanları tedavi etmektir. Yine de, hayvanlarınızı iç parazitler için tedavi etmeden evvel, dışkı örneklerini veterinerinize götürmeniz daha iyidir. Yumurta sayımı; parazit yükünü ve hayvanda düşük verim, ağırlık kaybı ve müsriflik şeklinde görebileceğiniz hastalık belirtilerine gerçekten parazitlerin neden olup olmadığını belirlemeye yaramaktadır.

Kontrollü otlanma sistemleri, dışkıyı daha az alanda yoğunlaştırarak bok böceği nüfusunu ve çeşitlerini artırır ve böylece böceklerin yiyecek arama süresini azaltır. Büyükbaş hayvanlar, topraktan yeni erginlerin çıkmaya başladığı zamanda otlanma odalarına döndükleri için böceklerin üreme döngüsüne uyan otlanma döngüleri avantajlıdır. Kontrollü otlanma sistemleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için ATTRA yayınlarından “Rotational Grazing” (Dönüşümlü Otlanma) ve “Sustainable Pasture Management” (Sürdürülebilir Mera İdaresi) kaynaklarına bakınız.

Meranızdaki dışkı kümelerinin ortadan kalkma sürelerinin uzunluğunu izleyin. Eğer birkaç günden daha uzun sürede değişmeden ortamda kalıyorsa, bok böceği nüfusunuz ya azdır ya da hiç yoktur. Dışkı kümelerinin yüzeyinde delik oluşumunu arayınız. Böceğin ve diğer böceklerin pek çok çeşidi, kümelerin kurutulmasına yardımcı olur. İdare, bok böceklerinin ve diğer yararlı böceklerin sayısının ve çeşidinin artırılmasında anahtardır.

Bok böcekleri, mera ortamının sadece küçük bir kısmını oluşturur ancak gözardı edilemeyecek kadar önemlidir. Dr. Fincher’in işaret ettiği bok böceklerinin faydaları şöyle özetlenebilir:

  • Toprak gevrekliği, havalanması ve su tutma kapasitesinin artırılmasının yanında toprağa organik madde katılımı sayesinde mera ürünlerinin artırılması.
  • Hayvan dışkısında gelişen diğer zararlı böcek nüfuslarının azaltılması.
  • Mera yüzey kirliliğinin önlenmesi.
  • Mera yüzeylerinden mikropların yerleştiği dışkının ortadan kaldırılarak hayvan hastalıklarının azaltılması. 
  • Aksi hallerde, dışkı birikintilerinde kalacak ve mera çimleri için elverişsiz olacak besin maddelerinin toprağa geri döndürülmesi.
  • Dışkıyla kaplı meralarda etkin otlanma alanlarının artırılması.
  • Çiftlik hayvanı dışkılarından azot kaybının azaltılması.

 Kişisel Bir Not


Bu araştırma alanına ilgim, Kuzeybatı Arkansas bölgesinde aylık olarak düzenlenen yerel otlanma grubumuzun mera gezisi sırasında yapılan gözlemlerde kıvılcımlandı. Meraları dolaşırken, bu herkesçe bilinen kümelerden sakınmak için adımlarının dikkatli bir şekilde izlemelisiniz. Ilık bahar günleri geldiğinde, dışkı kümelerinin tepesindeki delikler dikkatimizi çekti ve araştırmamızı ilerletmeye başladık. Küçük böcekler, örümcekler, sinekler, sivrisinekler ve diğer sinekleri görmemiz araştırmayı artırmamıza yol açtı.

Gruptan bazıları diğerlerine nazaran daha sorgulayıcıydı ve cep bıçaklarını kullanıp dışkıya kesici kısmını batırdılar. Dış tarafında kuru sert kabuklar ve bunun altında nemli tüneller bulduk. Kabukların bazıları sadece kabuktan ibaretti; içleri boştu. Pek çok küme, geride biraz posa bırakılmakla beraber genişletilmişti. Birçoğunda, dışkının kenarının dibinde toprak yığınları vardı. Veteriner ve ATTRA uzmanı Dr. Ann Wells’ten bok böceklerini ve yararlarını öğrendikten sonra, grubun neyi aradığına dair bazı fikirleri oluştu. Ayrıca, her zamanki gibi bizim daha fazla sorularımız vardı. Merakım uyandı ve yaz stajımda konuyu araştırmaya başladım. O zamandan bu yana, ilkbahar sonundan yaza ve sonbahar başına değin dışkı ortamındaki mevsimsel değişikleri izleme fırsatım oldu.

Bilimsel literatürdeki araştırmalar da ilginçti fakat uygulamadaki bilgilerinden faydalanmak için birkaç uzmana döndüm. Dr. Patricia Richardson, hayranlık duyduğum esprili bir tarza sahip olmakla birlikte bu konuda pek çok yayın yazmıştır. Teksas’taki bir seminerde bok böceği çiftliğinin kullanıldığını duyduğumda, bunu kendim için de tekrarlamaya karar verdim. Dr. Richardson çok yardımcı olarak bana inşaat detaylarını sağladı.

Daha sonra, tünelci bok böceği Onthophagus gazella‘nın çalışkanlığına ihtiyaç duydum. Yine, Dr. Richardson’ı Arkansas Nehri Vadisi’ndeki evimin yanına bunları nasıl yerleştireceğimi öğrenmek için aradım. Gece vakti uçtukları için bana gün doğumunda ve gün batımında izlememi önerdi. Birkaç gece ve günün erken saatinde hiçbir faydasını görememe rağmen tavsiyelerine uydum (Bir gece geç saatlerde flaş ışığıyla bir dışkı kümesi içerisinde “gökkuşağı bok böcekleri”nin 3 güzel örneğini gördüm). Hüsran içerisinde, B planını uygulamaya koydum: tüm dışkı kümesini hemen yanındaki tünelci faaliyetinin işareti sayılan taze toprak tümseğiyle birlikte topladım ve paketleyip dondurdum. Ertesi gün öğleden sonra dışkı kümesini parçalara ayırdım, böcekleri büyüklük ve dış görünüşüne göre sınıflandırıp ayrı kaplara yerleştirdim ve hemen sonra Dr. Jeffrey Barnes’ın benim için böceklerimi teşhis ettiği Arkansas Üniversitesi Entomoloji Müzesi’ne uğradım. Hiç bok böceği olmaması beni umutsuzluğa düşürdü. Örneklerimin çoğu, diğer bir yararlı böcek olan Histeridae ailesindendi ancak bu, aradığım şey değildi. Sonunda, Oklahama’lı sığır yetiştiricisi Walt Davis’ten yardım istedim ve bana cömert bir şekilde gazella böceklerinden birkaç tane postayla gönderdi.

Çiftliği, nehir dibinden aldığım kumlu toprakla doldurdum ve üzerine taze büyükbaş dışkısını yerleştirdim. Şimdi gözüme büyük görünen zorluk, çiftliğe 2-3 çiftini yerleştirmem için erkeklerini dişilerinden ayırt etmekti. Elimdeki Dr. Richardson’ın notlarından yararlanarak bir böceği yakından görmek amacıyla beyaz kahve  fincanına koydum. Ön bacakları, açıkladığı gibi tırtıklıydı ve antenlerinin ucunda küçük loplar vardı. Erkeklerinin sırta doğru uzanan ve ilk bakışta zor görünen iki küçük boynuzu var. Dişilerinin ise erkeklerininkine nazaran daha kısa bacakları var ve boynuzları bulunmuyor (Bu canlıların cinsiyet ayrımını çabuk yapar hale geldiğimi itiraf etmeliyim; bu, inanılmaz güzel bir gelişme). İki çifti, çiftliğe yerleştirdim ve bekledim.,

Üç gün içerisinde, tünellerin oluştuğunu görmeye başladım. Diğer çifti de buraya kattım ve dışkı topakları bundan sonraki birkaç günde görünür hale geldi. Size heyecanımı tarif edemem. İki hafta sonra en az 38 dışkı topağı vardı ve bu da ebeveynlerin yuvadan çıkacağı zamanı gösteriyordu. Dr. Richardson, bunları birkaç gün dışarıda aç bırakmamı, daha sonra bunları yeni ve taze bir dışkı kümesine bırakmamı önerdi. Süreç çok iyi işliyordu.

Bu noktada, yaklaşık gömüldükten 4 hafta sonra hareket etmesi ve yumurtaların açılması yönünden dışkı topaklarını izliyorum. İki larvanın hareket edip yemek yediğini görüyorum ve daha sonra pupa evresine geçmeleri için pleksiglas levhasını dışkı topağının iç kısmı olarak düşüneceklerini umuyorum. Ancak, gece sıcaklığı 55 Fahrenhayt derecesinin altına düştüğünden havanın etkisi olacaktır. Bu, faaliyetlerini yavaşlatacaktır ve anladığım kadarıyla sıcak bahar gecelerine ve yağmur başlayana kadar topraktan çıkışlarına bile engel olabilir. Bu durumda bile; bu bok böceği çiftliği, birkaç ay boyunca sunumlar ve eğitim olanakları için kullanılabilir ve zaten ben bunu amaçlıyorum.

Bu projeye duyduğum heyecana dair son bir not: Uzun süren ve çok ihtiyaç duyulan bir yağmurdan sonra Eylül’deki bölge fuarımızda tavuk kümesini temizlerken gazellalar olduğunu düşündüğüm birkaç bok böceği yerleştirdim. Nem, faaliyetlerinde büyük önem taşıyor; en az umduğum yer ve zamanda ortaya çıktılar! O zamandan beri, bu tünelcileri çiftliğimizde de bulduk ve diledikleri sürede kalabilirler.

Kaynak: //attra.ncat.org/attra-pub/dungbeetle.html

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Bok Böcekleri, Ay’ın Işığına Göre İtiyor

Araştırmacılar, bir Afrika kınkanatlısının, dışkı topaklarını, düz bir hatta yuvarlamak için, ay ışığının kutuplanmasına göre faaliyette bulunduğu keşfettiler.

Bazı böcekler, örümcekler ve hatta kuşlar dahil, birçok tür, yönlerini, güneşin ışıklarına göre tayin etmektedir. Ancak, bu, bir hayvanın, pusula olarak, yaklaşık, bir milyon kat daha loş olan, ay ışığını kullandığının görüldüğü ilk örnektir.

Çalışmaya öncülük eden İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden Marie Dacke; akşam yemeği için, dışkı topağını hak ettikten sonra, Scarabaeus zambianus bok böceklerinin, onu, güvenli bir yere götürmek için çaba gösterdiğini açıklamakta ve “düz bir hatta hareket etmek önemlidir, yoksa birbirlerinin dışkı topaklarını çalarlar”, diye eklemektedir.

Dacke ve çalışma arkadaşları, mehtaplı gecelerde, böceklerin, düz bir doğrultu izlediğini buldular. Ay olmadığında ise, gelişigüzel dolanmaktadırlar.

Böceklerin, ayın konumundan ziyade, ışık kutuplanmasını, sabit bir yönün sürdürülmesinde kullanıp kullanmadığını sınamak amacıyla, araştırmacılar, böceklerin, Ay’ı görmesini engellediler. Daha sonra, ayın ışığını, 90 derece açıyla döndürecek biçimde, yönlendirici filtreden geçirdiler.

Böcekler, ya sağa doğru ya da sola doğru ani bir dönüş yaptılar. Dacke; bunun, gökyüzündeki kutuplandırılmış (polarize) ışığı , düzgün bir yön (sağdan sola doğru hareket anlamına gelmemektedir) izlemek amacıyla, böceklerin kullandığını gösterdiğini ifade etmektedir.

Dacke, ay ışığı ile hareket eden daha fazla gece türünün keşfedileceğini tahmin etmektedir. Şu açıklamada bulunmaktadır: “Bu yetenek, hayvanlar aleminde yaygın hale dönüşebilir”.

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Eski Mısırlılar’da Bok Böcekleri

Bok böcekleri; kendi kendine üreme, yeniden diriliş ve yenilenmeyi temsil ediyordu.

Bok böceği denince akla Scarabaeus sacer gelmekteydi ve eski Mısırlılar tarafından kötülüklerden korunması için mumyalara yerleştirilecek duaların yazılması ve tarihsel olayların kaydedilmesi gibi pek çok amaçla kullanılıyordu.

Bok böcekleri, ayrıca memurlar tarafından mühür olarak kullanılıyordu. Yazısı, bok böceğinin karnına (düz kenarına) yazılıyordu ve büyüklüğü birkaç cm.den birkaç metre uzunluğa kadar değişiyordu. Firavun III. Amenhotep döneminde bok böcekleri devasa boyutlara ulaştılar (Karnak Tapınağı’nda 2,5 m.ye kadar).

Bok böcekleri; kırmızımsı kahverengi akik (carnelian), lacivert taşı, volkanik karataş, kireçtaşı, yapraktaşı, turkuvaz, fildişi, reçine, sabuntaşı ve tunçtan imal ediliyordu. Çoğu bok böceği, sonradan üzeri turkuvaz renkli sırla kaplanan sabuntaşından yapılıyordu. Taş, yumuşak ve işlenmesi kolaydı, ancak sırla kaplandığında sertleşerek dayanıklı hale geliyordu.

12. hanedanda, ilk kez mor yakutun (çok sert bir madde) kullanımına başlandı. Altın ve gümüş bok böcekleri de bulunmuştur ancak mezar soyguncularından dolayı çok daha nadirdir. Yunanlılar; alaca akik (oniks), akik taşı (agat) ve kuvarstan bok böceklerinin üretiminde yararlanıyorlardı. Bu maddeler, Mısır yaşamında Yunan etkisinin en fazla görüldüğü Batlamyos döneminde kullanılmıyordu. Yunanlıların (bazı alanlarda) çok daha ileri teknolojileri vardı ve bu nedenle sert maddeleri, Mısırlılar’dan daha kolay biçimde işleyebiliyorlardı.
 
Kalp bok böcekleri, beden mumyaladıktan sonra kalbin yanına yerleştiriliyordu. Bok böcekleri, genellikle yeşil taştan yapılıyordu ve büyüklükleri 3-10 cm. arasındaydı. Neredeyse bütün bok böceklerinde, ‘Ölüler Kitabı’nın 30B kısmı yazılıyordu. Bu kısımda, ölen kişi, kalbinden (ister günah işlemiş olsun isterse olmasın) Kalbin Tartılması Töreni’nde kendisi aleyhine tanıklık etmemesini talep etmektedir. Diğer durumlarda, kalp bok böcekleri, sadece ahirete yolculuk esnasında kötülüklere karşı genel bir koruma işlevini görüyordu.

Kaynak: //www.crystalinks.com/scarabs.html

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Kalp Bok Böceği

Kalbin Tartılması Yeni Krallık’taki Mısırlılar için, ölümden sonra hayat, gömüldükleri mezardan Ahiret Bölgesi’ne kadar uzanan tehlikeli bir yolculukla başlıyordu. Bu yolculukta, ölülerin etrafı timsah şeytanlarla ve kötü varlıklarla kuşatılıyordu. Eğer tanrılar alemine ulaşmayı başarırlarsa, Horus tarafından karşılanıyorlar ve yaşamlarındaki eylemleri hakkında yargılanacakları Osiris’in huzuruna götürülüyorlardı. Bir taş bok böceğinin arkasındaki yazıya göre, Terazi’nin Koruyucusu olan Anubis, dikkatli bir şekilde kalbi tartıyordu. Terazinin bir kefesine bunu yerleştirirken, diğerine Ma’at’ın tüyünü yerleştiriyordu. Eğer kalp ağır gelirse, kalbin yetersiz olduğuna hükmediliyor ve timsah başlı canavar Amamet’in aç ağzına fırlatılıyordu. Ancak, Kalp Bok Böceği’nin korumasıyla, ruhun “İfadesi İçten” olduğu açıklanıyordu ve Sazlıklar Bölgesi’ndeki atalarının yurduna katılmalarına izin veriliyordu. Karar, ahiret yazıcısı Thoth tarafından gereken şekilde kaydediliyordu. Bu anlatım, Pensilvanya Üniversitesi Müzesi’nde bulunan gerçek bir Mısır kalp bok böceğinin tam boyutlu müze niteliğindeki birebir kopyasındadır. Bu, asıl sanat eserinden yapılmış bir örnekten alınmıştır. Aslı ise Yeni Krallık dönemine aittir. Müzenin ziyaretçileri, eski Mısır’a ait diğer sanat eserleriyle birlikte gerçek bok böceğini görebilirler. Mısır Hiyerogliflerinin Anlaşılması Eski Mısırlılar, günümüzdeki araştırmacıların resimyazı (hiyeroglif) olarak adlandırdığı karmaşık bir yazı kullanmaktaydı. Kendi dillerinde, eski Mısırlılar yazılarını medou netcher ya da “Tanrı’nın yazısı” olarak isimlendiriyorlardı ve içlerinde 700’den fazla resimyazı harfi bulunuyordu. Pek çok insan, hiyeroglifleri basitçe “resim yazısı” diye nitelendirse de sistem bundan çok daha karmaşıktır. Mısırca’nın tek sesli harflerin yanında 2 veya daha fazla sesli harflerden oluşan bir alfabesi vardır. Resimyazıların diğer bir bölümüne nitelendiriciler denmektedir. Bu harfler telaffuz edilemez. Bunlar, kelimelerin sonuna anlamlarını açıklamak üzere konmaktadır. Örneğin, köpek kelimesi şöyle yazılmaktadır: tsm şeklinde yazılır ve çisim şeklinde okunur. T harfi, “Çilek”teki ç sesine sahiptir. Köpek sembolü, nitelendirici olup genel biçimde kendisinden önce gelen kelimenin anlamını açıklamaktadır. Zaman sözcüğü ise şöyle gösterilmektedir: Zaman rk şeklinde yazılır ve rik şeklinde okunur. Sağdaki güneş sembolü belirleyicidir. “Gün” ise şöyle ifade edilmektedir: Gün, hrw şeklinde yazılıp hiriv (v uzatarak söylenir) şeklinde okunmaktadır. Yine, güneş sembolü, kelimenin sınıflandırılmasına ve anlamını açıklamaya yarayan bir nitelendiricidir. Mısırlılar, sesli harfleri yazmıyorlardı; bu nedenle Mısır bilimciler, genellikle kelimenin telaffuz edilebilmesi için ünsüzlerin arasına “e” harfini yerleştirirler. Kalp Bok böcekleri Milattan önce yaklaşık 1500 yılından itibaren, Mısırlılar, yaygın olarak günümüzde “Ölüler Kitabı” ya da eski Mısırlılarda “Ahiret Gününe Çıkmanın Bölümleri” olarak bilinen büyü ve cenaze töreni ile ilgili yaklaşık 200 yazılık bir koleksiyonla gömülüyorlardı. Bu yazılar, Kral Unas’tan (M.Ö. 2490) Kleopatra dönemine kadar uzanan uzun bir yazılı cenaze töreni maddesi geleneğinin parçasıdır. Bunlar, “Ölüler Kitabı” kadar “Piramit Yazıları” ve “Tabut Yazıları” da içermektedir. Ölüler Kitabı’ndan yazılar, genellikle papirüse yazılıyordu ve ölünün diğer cenaze töreni ile ilgili malzemeleriyle beraber mezara konuyordu. Bu yazıların amacı, ruhu korumak ve ahirete girişlerini kolaylaştırmaktı. Eski Mısırlılar, bir kişi öldükten sonra son defa yargılanacağına inanıyorlardı. Kalp, doğruluk ve iyiliğin sembolü olan Ma’at tanrıçasını temsil eden tüyün karşısındaki kefeye konacaktı. Eğer ölünün kalbi, tüyün ağırlığına denk ise; hayatta kötü eylem yapmadığını ve ölünün ahirete girebileceğini ve yeniden yaşayabileceğini gösteriyordu. Eğer kalp, Ma’at’in tüyünden ağır ise; aslan gövdeli ve timsah başlı obur bir iblise yem oluyordu. Bu kişi, ikinci ve son kez ölümünü gerçekleştiriyor ve ahirette yer alamıyordu. Ölüler Kitabı’ndan birçok yazı, ölünün başarılı bir şekilde ahirete geçmesine yardımcı olmak amacıyla muskalara oyulmuş ya da papirüse yazılmış olarak nakledilirdi. Özel yazılar, kalp bok böceği denen böcek şekilli muskalara (yeşilimsi taştan oyulmuş) yazılıyordu. Mısırlılar, bu kalp bok böceklerini mumyalandıktan sonra mumyanın göğsüne yerleştiriyorlardı. Kalp, mumyalaştırma sürecinde diğerlerinin çoğu çıkarıldığı halde vücutta kalan tek iç organdı. Kalp bok böceklerinde en yaygın Ölüler Kitabı yazısı 30B’dir, ancak bu örnekteki gibi 29B de nadir görülmemektedir. Bok Böceğindeki Yazının Okunması Bu muska, bok böceğini temsil etmektedir. Bok böcekleri, yeni günün şafağındaki güneş tanrısı Re’nin yeniden doğuşunu çağrıştırmaktadır. Muskanın arkası, bok böceğinin canlı tasviriyle süslemiştir. Bu yüzde, sekiz satır resimyazı yer almaktadır. Resimyazılar, sağdan sola doğru (İngilizce’nin tersidir) ve en üst satırdan aşağıya doğru okunmaktadır Çeviri Bok böceğinin arkasındaki yazı, Ölüler Kitabı’ndan alınmaktadır. “Karnelyan( bir akik türü) kalp muskasından bir yazı” başlıklı 29B yazısı içermektedir. Yazıda, ölü “Osiris” olarak tanımlanmıştır. Çift tırnak içerisindeki kelimeler, ahiret zamanındaki büyülü sözlerdir. 29B’nin çevirisi aşağıdadır:
“Osiris (Ölünün ismi) tarafından söylenecektir. O şunu söylemektedir: ‘Ben, ruhlarının arzulayabileceklerini gerçekleştirmek için canlarının dünyaya yeniden ortaya çıkışında, kutsanan kişiyi ölüler dünyasına götürecek Re’nin özü Zümrüdüanka kuşuyum. Kişinin canı, ruhunun isteyebileceklerini yapmak için yeniden dünyada ortaya çıkar. Kelimeler, Osiris tarafından söylenmiştir.”Kaynak: //www.inhandmuseum.com/Archaeology/Egypt/Heart_scarab.html

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Bok Böcekleri Cep telefonunuzdaki Görüntü Kameralarının Geliştirilmesine İlham Veriyor!

Cep telefonunuzdaki video kameraları, kısa bir sure sonra bir caz konserini, gece vakti cadde görünümünü veya mum ışığındaki akşam yemeğini kaydedebilecek kadar gelişebilir. Bir İsveç girişimcisi, bok böceklerinden esinlenerek son derece düşük ışık ortamlarında yüksek kaliteli video imkanları sunacak kamera birimlerine dahil edilebilen bir algoritma yarattı.

Nocturnal Vision’ın iş geliştirme müdürü Benjamin Jack, Wired.com’a “Neredeyse zifiri karanlık ortamlarda video çekmeyi konuşuyoruz”, diye açıkladı ve şunu ekledi: “Aynı anda inanılmaz derecede parazit düşürülmesi ve kontrast artırılması sunabiliriz”. Nocturnal Vision, Perşembe günü Londra’daki konferansta teknolojisini sergiledi.

Araştırma ve geliştirmenin önemli bölümünü destekleyen Toyota, arabalar için gece görüş sistemlerindeki teknolojinin kullanımının özel haklarını güvenceye aldı.

Nocturnal Vision, teknolojisini sınamak ve telefonlara dahil etmenin yolunu bulmak üzere Sony Ericsson gibi cep telefonu şirketleriyle çalıştığını söylemektedir.

Video ve fotograf çekmek amacıyla kamera kullanan tüketici sayısı arttıkça, şirketler kamera birimlerinin niteliğini geliştirmenin yollarını arıyorlar. Bu haftanın başlarında, Palo Alto girişimci şirketi InVisage, günümüzdeki silicon bazlı alıcıların ışık toplama performanslarını 4 kat artıracak kuantum noktaları denen bir nano madde kullanan yeni bir teknoloji geliştirdiğini belirtmiştir.

Nocturnal Vision, yazılımın donanım kaynaklı gelişmelerin tamamlayıcısı olabileceğini ifade etmektedir.

Şirketin algoritması, Lund Üniversitesi hayvan bilimcisi Eric Warrant’ın bok böcekleri, arılar ve diğer gece böcekleri üzerine yaptığı araştırmaya dayanmaktadır. Bok böcekleri, geceleyin besin bulması ve avcıları atlatması için gereken yeterli ayrıntıları görebilmelerinden dolayı olağanüstüdür.

Araştırma makalesindeki algoritmanı yaratıcılarından biri olan Henrik Malm, bunların gece görüş yeteneği, zaman ve yer bakımından yerel olarak görüş sinyallerini toplayabilme yeteneklerinden kaynaklanıyor, diye açıklanmaktadır. Bu, uyarlanabilir zaman-uzamsal pürüzsüzleştirme olarak bilinmektedir. Bu, beynin bir resmin her bir çerçevesinde boydan boya nelerin olduğunu ve bir çerçeveden diğerine nelerin meydana geldiğini incelemesi anlamına gelir (Malm’ın düşük ışıktaki görüntüde parazit azaltılması ve resim artırımı hakkındaki araştırma makalesine bakınız).

Günümüzdeki dijital kameraların çoğunda, alanlarının bir ucundan diğer ucuna tek tip hassasiyet taşıyan kısa, tek anlık poz (genellikle bir saniyelik dilim) ve görüntüleme alıcıları; karanlık çıkarılmış koyu alanları olan resimler yaratacak biçimde birleştirilmektedir. Malm, “karanlık alanların tek biçimde güçlendirilmesinin düşük sinyal/parazit oranı anlamına geldiğini yazmaktadır. Bunun yerine, uyarlanabilir zaman-uzamsal yoğunluk pürüzsüzleştirmesi, hareket bulanıklığını azaltmasının yanında paraziti bile ortadan kaldırmaktadır.

Page, bunun gerçekleştirilmesi için Nocturnal Vision’ın çekimden önce ve sonra algoritmasının; parlaklaştırmak, paraziti azaltmak ve görüntü akımını keskinleştirmek için yaklaşık yedi çerçeveden gelen bilgileri birleştirdiğini belirtmektedir. Teknoloji, sahneler çekilirken gerçek zaman içerisinde çalışabilir ya da işlem sonrasında görüntüye uygulanabilir. Ancak, çoklu çerçeve gerektirdiği için tek pozluk hareketsiz görüntülerde iş görmeyecektir.

Örneğin, şirketin internet sitesindeki bir video, geceleyin çalışlan bir adamın klibini (kısa film) göstermektedir. Algoritma, önce ek ayrıntıları ortaya çıkarmak amacıyla çerçevedeki karanlık noktaları aydınlık noktalara göre daha fazla geliştirmektedir. Ancak bu, çerçevede parazit de oluşturmaktadır. Daha sonra, algoritma paraziti gidermek için etrafındaki çerçevelerden gelen parlaklık bilgilerini birleştirmektedir.

Nocturnal Vision’ın karşısındaki sorun, algoritmanın işlem gücünü tamamen tüketmesidir. Günümüzdeki akıllı telefonların çoğunun, buna 1 GHz Quallcomm Snapdragon işlemcisi içerenler dahildir, yazılımı çalıştırabilecek yetenekleri yoktur.

Page, “Şimdilik, bunu GPU hesaplama gücü ile deneme araçlarında çalıştırmaktayız”, diye açıklamaktadır ve şunu eklemektedir: “640×480 çözünürlüğe sahip standart bir görüntü için çerçeve başına yaklaşık 14 milyar hesaplama gerektirmektedir”.

Nocturnal Vision’ın teknolojisi, en iyi şekilde sıkıştırılmamış görüntülerde çalışmaktadır. Kameralı telefonların çoğu fotografları çekilir çekilmez sıkıştırdığı için bu, Nocturnal Vision’ın teknolojisinin telefonun yazılımıyla telefonun yerleşik yazılımıyla, ya da doğrudan yeni çizgideki çiplerle, bütünleştirilmesini gerektirecektir. Şirket, sadece bunu gerçekleştirmek üzere çip üreticileri aradığını söylemektedir.

Page, Nocturnal Vision‘ın önümüzdeki 2 yıl içerisinde yazılımını tüketicilerle buluşturmayı beklediğini ifade etmektedir. “Eğer çip üreticileri ile çalışabilirsek, milyonlarca akıllı telefonun içerisinde yer alabileceğiz”, diye eklemektedir.

….Ve ilerideki gece görüntüleriniz belki o kadar da karanlık olmayacak.

Daha fazla bilgi için: www.wired.com/gadgetlab/2010/03/dung-beetles-camera-phones

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Mücevher Olarak Takılan Eski Mısır Bok Böcekleri

Eski Mısır’da bok böcekleri, mücevher ve muska olarak takılıyordu. Muska gibi yaygın bir biçiminde, herkes onu edinebiliyor ve kolayca bir ipe dizili halde ve kolye gibi giyilecek biçimde takabiliyordu. Bunlar, Eski Krallık’ta zaten biliniyordu ve İlk Ara Dönem’de alt yüzleri hiyerogliflerle bezenmişti. Pek çok kalp bok böcekleri, düz olan yerinde bir yazı taşımaktadır. Bok böcekleri, en fazla bulunan muska olup hanedan dönemlerinden sonra da epeyce üretilmiştir. Bunlar, hem zengin hem de yoksul kişiler tarafından kullanılmış ve takılmıştır. Bunlar; karnelyan (berrak; koyu kırmızı, et kırmızısı ya da kırmızımsı beyaz renkteki bir akik türü), lacivert taşı (lapis lazuli), volkanik karataş (bazalt), kireçtaşı, bakır taşı (malakit), şist (tabaka halinde ayrılabilen kaya), yılantaşı (serpantin), turkuvaz, renkli cam, fildişi, reçine, sabuntaşı, tunç ve kaymaktaşı gibi pek çok çeşit maddeden yapılmıştır. Çanak çömlek bok böcekleri de kuru halde oyulmuş ve farklı renklerde sırlar uygulanmış kiremit renkli kalıplar halinde üretilmiştir. Sözde “kalp bok böcekleri” büyük olup ortalama uzunluğu 17,80 cm.dir.

Eski Mısır bok böcekleri, parlak renkleri ve karmaşık biçimleri nedenleriyle koleksiyoncular arasında popülerdir. Pek çoğu, hiyerogliflerle birlikte bulunan büyük ölçekli motiflerle ayırt edilirler. Çoğu bok böceği, canlı varlıklar için imal edilmiştir. Orta Krallık’a kadar, bunlar, yüzük olarak parmağa geçirilecek biçimde ya da parmağa yerleştirmek üzere ipe dizilmiş olarak takılıyordu. Bunlar, en erken dönemlerden beri bilinmesine rağmen, 12. Hanedanlık’ta mühür olarak kullanılmaları yaygınlaşmıştır. Bunlar, aynı zamanda memurlar tarafından da mühür olarak kullanılıyordu. İlginç biçimde, kraliyet isimlerinin yer aldığı bazı bok böcekleri, kral öldükten sonra -Hristiyan azizlerinin kutsal madalyalarına benzer biçimde- azizlere yakışır biçimde takılıyordu.

Mısır bok böceği, Mısır dinbiliminde en güçlü sembollerden biridir. Eski Mısır arkeolojik alanlarında yapılan kazılar, tarihleri Altıncı Hanedan döneminden başlayıp Roma hakimiyeti dönemine kadar uzanan bok böceği resimlerini açığa çıkarmıştır. Bok böceğinin Mısır mitolojisinde çok büyük önemi vardı. Bunlar, eski Mısır yaşamının önemli bir parçasıydı; bok böceklerinin büyülü ve şanşlı oldukları düşünüyordu. Eski Mısırlılar, bok böceği ile büyülenmişlerdir. Mısır mitolojisindeki eski Mısır bok böceklerinin etkisi ortadadır. Bok böceklerine eski Mısır mitolojisinde önemli rol oynayan gerçek hayattaki canlı bok böcekleri esin kaynağı olmuştur.

Mısır bok böceği (Scarabeus sacer), Mısır sanatında ve hiyerogliflerinde en fazla kendisini gösteren sembollerden birisi olup Mısır mitolojisinde çok fazla önem taşımıştır. Böcek, yumurtasını çoğunlukla kendisinin hem boyut hem de ağırlık olarak birkaç katı olan dışkı topağına bırakmaktadır. Bu davranış, eski Mısırlıların bok böceğini sabah güneşini karanlıktan dünyaya iten ve gökyüzünde hareket ettiren Mısır tanrısı Kepri’nin (Khepri) yeryüzündeki temsilcisi olarak düşünmelerine neden olmuştur. Eski Mısır’da Kepri sözcüğü, “varlığa dönüştürülen” ya da “mevcudiyete getirilen varlık” olarak dilimize çevrilmektedir. Mısır bok böceği tarafından simgelenen Kepri, asla bitmeyen yeniden oluşumun ve yenilenmenin özü ve sembolü olan Sa denen beşinci unsurun somutlaşmasıdır. Bu yeniden oluşum gücü, bir Mısırlı bu hayattan ötekine geçmeye hazırlanırken daha bile önemli hale gelmektedir. Bir Mısırlıya öbür dünyada bir yer verilmeden önce kendisinin “Kalbin Tartılması” denen sıkı bir sınavdan geçmesi gerekir. Mısırlıdan 42 tanrının her birinin adını söylemesi ve bunların her birine karşı herhangi bir saldırıda bulunmamaya yemin etmesi istenir. Mısırlı’nın hayatında bu belki de özellikle kalp bok böceği olmak üzere bok böceği oymalarının en önemli rolüydü.

Daha fazla bilgi için şuraya bakınız:
//herdonblog.blogspot.com/2010/01/changing-your-opinion-with-small.html
//vernakellner.loosblog.com/2010/07/02/club-kinderuhr-madchenuhr-candy-rot-a65146s2a/
//jeromebussard.lblog.co.uk/
//riverwalknetwork.com/refracter/

Kaynak: //domizon.com/eldridgecipolone/2010/09/12/ancient-egyptian-scarabs-worn-as-jewelry/

Did you like this?
Tip qejxg with Cryptocurrency
Powered by BitMate Author Donations

Donate Bitcoin to qejxg

Scan to Donate Bitcoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to qejxg

Scan to Donate Bitcoin Cash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to qejxg

Scan to Donate Ethereum to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to qejxg

Scan to Donate Litecoin to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to qejxg

Scan to Donate Monero to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to qejxg

Scan to Donate ZCash to qejxg
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash: